söndag 24 juni 2012

Arbetar-rättigheter inget för Amnesty?

Det här kan ses som en komplettering till ett tidigare inlägg med frågetecken om Amnesty International (AI). Ett inlägg på den USAmerikanska bloggen Naked Capitalism nämner tre organisationer som antas kämpa för mänskliga rättigheter men som visar upp en märklig blind fläck: man tar inte upp arbetares rättigheter. AI är en av dessa organisationer. Det kanske inte är en tillfällighet om man antar att det marknadsliberala etablissemanget under de senaste åren trängt in i alla möjliga ideella organisationer för att utnyttja dem för andra syften än de ursprungliga. Marknadsliberaler gillar inte rätt att bilda fackföreningar, att strejka, att ett drägligt uppehälle för alla skall vara en mänsklig rättighet. Däremot kan de larma hur mycket som helst om andra saker som inte ses som något hot mot det marknadsliberala väldet. Ofta/oftast är det goda saker man tar upp, men det gäller att se upp för giftpiller som smygs in bland det goda och att det goda inte får dölja det verkligt otäcka.

Och det är inte säkert att lokala grupper av AI är lika urartade som man verkar vara centralt. Svenska AI har en intressant artikel om Libyen när nu de utländska företagen invaderar, men i likhet med den USAmerikanska organisationen tar man inte upp internationella arbetarrättigheter speciellt vad jag kan se. Kanske man tänker att LO och andra fack sköter den saken?

Man kan knyta ihop det här med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som just nämner rättigheter även för arbetare. Jag skrev en del om deklarationen till dess sextioårsjubileum 2008. Här, här, här kommer de viktiga sociala klausulerna, här. Min hypotes är att om man vill kämpa mot rättsövergrepp och diskriminering så går det knappast att göra om man inte samtidigt tar upp de ekonomiska och sociala frågorna. Det kan vara oförmågan att göra den kopplingen som får en del människorättsorganisationer att uppträda underligt ibland. Men svenska AI har i alla fall fattigdom som en separat och viktig fråga, samt en grupp som arbetar med ekonomiska, sociala och kulturella frågor, ESK. Man gör en intressant notering:
Den som inte har mat för dagen, som har blivit vräkt från sin bostad och inte får vård vid sjukdom har mycket svårt att vara med och påverka samhällsutvecklingen.
Vill personen ändå påverka utvecklingen men möts av "säkerhetsstyrkor" utsända av politiker med föga förståelse för mänskliga rättigheter av ekonomisk och social natur blir det ännu knepigare. Man behöver inte gå till Tredje världen för att hitta svältande, vräkta och  människor utan sjukvård. Man kan börja i USA, där finns en hel del redan.

Inga kommentarer: