lördag 2 juni 2012

Pirater och fördelningspolitik

Jag publicerade en försöksöversättning av några ekonomiska idéer från det tyska piratpartiet i förra veckan. Här, här och här. Anledningen var bland annat de radikala tankarna om medborgarlön. Min kunskap om vad de svenska piraterna säger i detta ämne är begränsad, men jag har börjat titta närmre på deras hemsida.

Angående sin politik, och efter uppräkning av frågor av intresse för partiet, skriver man så här:

Vi tar inte ställning i några andra frågor, särskilt inte fördelningspolitiska frågor.

Därmed tror man sig komma undan höger-vänsterproblematiken. Det gjorde miljöpartiet också, och se hur det gått för dem!

Jag har dock en stark känsla av att piraterna, även i den diskreta svenska varianten, signalerar uppfattningar i en viktig fördelningspolitisk fråga. Låt oss ta den gamla beteckningen 'politisk ekonomi', och fråga sedan hur piraternas uppfattning om upphovsrätt, fildelning och patent påverkar fördelningen av samhällets resurser. Den generella synen på patent, kompletterat med några praktiska exempel, finns här och visar att frågan har såväl ekonomiska som moraliska aspekter. Angående patent hävdar man att de inte behövs:

Dagens patentsystem stjälper mer än det hjälper. Det har blivit storföretagens sätt att stoppa hot mot deras ekonomiska dominans. Många miljösatsningar blir inte av och sjuka människor får inte tillgång till medicin, särskilt i tredje världen. Vi vill gradvis avskaffa patentsystemet så att företag och uppfinnare fortfarande kan tjäna pengar, men utan att hämma utvecklingen.
Man kan lätt stoppa in piraternas resonemang i ett schema av marxistisk typ, där det antas att produktivkrafternas utveckling hejdas när samhällssystemet blir gammalt och fungerar allt sämre. Det är kampen mellan arbete och kapital, där kapitalet sedan några årtionden har varit på en allt brutalare offensiv, vilket orsakat den ena punkterade bubblan efter den andra. När kapitalet drar till sig alltmer av samhällets resurser kommer det att slå igenom direkt och indirekt på den del av samhället (huvuddelen) som inte är kapitalägare. Det är det spekulativa kapitalet som råder. Den produktiva verksamheten trängs tillbaka till förmån för spekulation och överdriven konsumtion.

När piraterna pekar på motsättningen mellan maktlösa småföretag och enskilda uppfinnare å ena sidan, och råstarka företag å den andra, leds mina tankar till diskussionerna om motsättningen mellan monopolkapitalet och folket, en diskussion som var vanlig för fyrtio år sedan och borde tas upp igen tror jag. I moderniserad version skulle det vara ungefär enprocenten mot resterande nittionio procent.

Jag föredrar en modell skapad av Karl Marx för att tolka den process som pirater och icke-pirater är indragen i.  (För kärnan i den modellen, se 'supercitatet'.) I grunden finns människorna som med kunskap och verktyg bearbetar naturen för att skapa sina liv. Den teknologiska nivån styr hur det sker, och medan man skapar sitt liv så skapar man också de institutioner och tankar som skall få samhället att fungera. På tankenivån träter man också om huruvida, och i så fall hur, samhällets institutioner skall förändras för att bli bättre. Tanken om medborgarlön är ett sådant uppslag, framsprunget ur de konkreta samhällsförhållandena.

Jag skulle vilja säga att det är inte etiketten på tanken som är det viktiga, utan tankens sakinnehåll. De tyska piraterna skriver att deras förslag om medborgarlön innebär ett helt nytt tankemönster ('paradigm') för samhället. Framåtblickande tankar finns idag i varierande grad hos pirater, en del miljöpartister och kommunister/socialister av olika sorter. Tillsammans bildar de en stor ström i samhället, de besvarar olika frågor (eller ger mer eller mindre lika/olika svar på samma frågor) om hur mänsklighetens stora frågor idag skall lösas. När de frågorna och svaren uttalas allt tydligare från alltfler håll av olika politiska riktningar kan de övergå från att vara kuriosa till att dominera i samhällsdebatten. Och då ligger det gamla ruttnande samhället risigt till, omvälvningen står för dörren. När situationen börjar verka extrem - och det kan den bli om exempelvis EU-projektet havererar om några år på grund av ekonomisk självsvält - kan även rätt försynta frågor och förslag till förändringar få en revolutionär betydelse. Detta gäller även fördelningspolitik, patent, penningpolitik, pensioner etc., saker som normalt verkar urtrista.

7 kommentarer:

Skvitt sa...

Jodå, det är intressanta tankegångar, men det som ändå i slutänden krävs för att uppnå möjligheten till ett helt rättvist samhälle är att produktionsmedlen inte ägs privat i någon som helst form.

Det är A&O!

/Skvitt

Skvitt sa...

Jag uppmärksammar detta inlägg hos mig:
http://skvitts.wordpress.com/2012/06/03/intressanta-tankegangar/
och på FB.
/Skvitt

Björn Nilsson sa...

De svenska piraterna har inte hunnit dit, och kanske aldrig gör det, men de har ideer som bidrar. Antagligen är de för dominerade av (ny)liberaler för att kunna ta de avgörande stegen och gå utanför privatägandet.

Björn Nilsson sa...

Och tack för reklamen!

martin sa...

Som om fördelningspolitik är optional. I politiken så är det staten du driver, allt du gör har fördelningspolitiska konsekvenser. Betyder att inte ta ställning här, att man inte gör fördelningspolitiska värderingar av sina förslag alls? För äganderätten, den heliga, ligger mitt i fördelningspolitiken "dead center", vi talar om en problematisk äganderätt här, en som måste omdefinieras. Betyder att inte ta ställning, att man inte vill handskas med det problematiska dilemmat att peka på ett sorts ägande som problematiskt och samtidigt låtsas som det regnar när det gäller problemen med den andra sortens ägande. (En klassfråga kan hända, man upplever problem som intellektuellt ägande skapar för den egna personen, man upplever inte problemen med den andra sortens ägande personligen.)

Björn Nilsson sa...

Kan vara så att man är rädda för att ta ställning därför att piraterna själva är splittrade mellan folk med socialt samvete å ena sidan och nyliberaler utan samvete (och utan mycket samhällelig erfarenhet) å den andra. Vill man bli ett riktigt parti så får man allt prata om fördelningsfrågor, pensioner, sjukvård och annat. Genom att ta upp patenten kommer man in på ett delmoment, men det är ganska maskerat ännu- fråga är om man mäktar att gå vidare.

martin sa...

De tror på den liberala tanken om att det finns ett naturligt ägande, man upplever ofriheten som äganderätten medför på en nivå i samhället. Man har inte med tom mage upplevt den ofrihet som den andra sortens ägande medför...

Jag känner också av den hämmande effekten av IP på den intellektuella frihetskänslan, men minns klart hur fysiskt hämmande äganderätten är för frihetskänslan på ett konkret sätt.