fredag 29 juni 2012

Gravarne berätta

Jag fortsätter gårdagens bloggpost om Norra Begravningsplatsen i Stockholm (den ligger ju i Solna i själva verket) som handlade om Strindbergs grav. Här är två gravar med personer som har anknytning till August och hans tid:De här två första är fjärr- respektive närbild på gravmonumentet över August Blanche, stockholmsförfattaren som dog 1868, alltså när Strindberg var nitton år. Jag har för mig att Strindberg var kritisk mot Blanche och ansåg att denne mest kopierade utländska förebilder i sina berättelser och skådespel. Hur som helst: det blev Strindberg som skrev de tunga grejorna för teatern, medan Blanche mer tillhörde lustspelens lättfärdiga värld. Om de två Augustarna någonsin möttes personligen vet jag inte. Däremot tycker jag att monumentent över Blanche ser ganska plåtigt och trist ut. Men så kanske smaken var vid den tiden?

Här nedan finns en halvt överväxt grav som jag upptäckte av en slump när jag spanade efter platsen där ytterligare en August, nämligen August Palm, skall ligga. Det står Albert Ranft bakom bladen till den utblommade rhododendronbusken. Albert och August hade kontakt. Något annat var väl knappast möjligt eftersom Ranft i stort sett kontrollerade teaterbranschen i Stockholm i början av 1900-talet och Strindberg skrev mycket för teatern. Jag minns inte hur förhållandet var mellan de två, men med tanke på Strindbergs lynne vore det väl konstigt om det inte blev misshälligheter och hårda ord och brytningar!


Graven som den var igår


Så här ser graven ut i mindre överväxt form, i Wikipedia-artikeln om Ranft.
Vi kan väl betrakta det här som senaste utslaget av inslag i min strindbergsserie, och då är följaktligen detta föregående.

Inga kommentarer: