måndag 18 juni 2012

Började skriften med att sätta punkt?

En artikel i New Scientist kommer med nya intressanta uppgifter om tidigt väggklotter (även känt som 'grottkonst' eller 'klippmålningar') i Europa. Genom nya listiga metoder för att åldersbestämma målningar på grottväggar i norra Spanien har man kommit fram till en ensam punkt som är minst 40.800 år gammal. Den är så gammal att det är fråga om det är vår typ av människa som satt punkten på väggen eller om det var neanderthalare som gjorde det. Vid den tiden hade den moderna människan just vandrat över från Afrika och neanderthalarna fanns kvar här. Kanske någon form av utbyte av idéer skedde mellan grupperna? - Vi vet inte. Inte ännu i alla fall. Tack vare de nya metoderna för åldersbestämningar har i alla fall målningarna från äldre stenåldern i Europa blivit tusentals år äldre än vad man trott tidigare.

Det finns en del spekulationer om vad punkten och andra tecken i grottorna kan betyda. Kan man gå så långt som att hävda att det fanns någon sorts skrift för minst 40.000 år sedan? - Jag tycker det är att dra iväg för långt. Däremot att det fanns tecken vars betydelse åtminstone var kända inom de grupper som gjorde dem. Kanske var de laddade med komplicerade tankebyggnader om livet och döden, kanske var de enkla upplysningar om lämpliga vägar i grottsystemen.

Det här kan man ju kalla 'klippkonst' om man vill. En symbol som målats på en flat stenyta i närheten av Kaknäs på Djurgården i Stockholm. Den oinvigde kan spekulera hit och dit om vad den betyder, den invigde vet direkt att den betyder 'gå ditåt'. Jag tog bilden i förra veckan.

En del tecken uppges ha funnits bland grupper över hela världen. Betyder det att de spridits från en ursprunglig grupp som kommit på något smart, eller att det finns något inplanterat i den mänskliga hjärnan som gör att vi mer eller mindre automatiskt kommer att skapa dessa tecken även om vi inte lärt oss dem från andra? - Intressanta frågor!

Inga kommentarer: