onsdag 26 december 2007

Sol från Sahara löser energiproblem


Enligt Sveriges Radios vetenskapsredaktion har man just tänkt sig att "Sol från Sahara löser energiproblem" vilket ju låter trevligt. Fast när man läser texten uppstår vissa frågor:

Solkraft från Saharaöknen kan lösa Europas energibehov, enligt ett förslag som en grupp forskare och ekonomer lagt fram för Europaparlamentet. Stora ytor av öknen ska täckas av solfångare och strömmen exporteras till Europa.

Det är det tämligen övergödda Europas energibehov som skall lösas. Jaha, roligt för oss kanske, men hur är det med afrikanerna då? Visserligen är Sahara glest befolkat eller snarast öde på många ställen, men mången god afrikan torde ställa frågan varför inte Afrikas energibehov är av intresse? Kan Europa ockupera Sahara, slänga åt ägarstaterna lite småpengar som hamnar hos mer eller mindre korrupta lokala härskare, och sedan tro att att kommer att förlöpa lugnt och stilla? Det låter tvivelaktigt.

Ökenspridningen är ett riktigt svårt gissel för många stater i norra och centrala Afrika. Jordbruks- och betesmarker läggs öde, folk måste flytta på sig för att överleva. En del försöker rädda sig genom att riskera livet under sjöresor till Europa. Samtidigt har jag för mig att det finns tillgångar av fossilt vatten under markytan på vissa håll i Sahara och de kunde man kanske ta fram och utnyttja för att bekämpa torkan.

Här är en tanke ur avdelningen för fantastiska idéer: antag att man kunde återuppliva åtminstone en del av de nu uttorkade floder som finns kvar i Sahara sedan den tiden det var skog och savann där! Använda solenergi för att borra och pumpa upp fossila vattentillgångar, och för att avsalta havsvatten. Låta avskriva alla afrikanska skulder till Europa och använda de avskrivna medlen till att finansiera bevattnings- och återplaneringsprojekt. Nu blir skogar savann och savann blir öken. Om man kunde återställa en del öknar till savann så vore mycket vunnet redan där.

Det skulle kräva en massa folk att genomföra projekten. Låt de afrikanska staterna ta fram de personella resurserna i jättekampanjer för teknisk och ekologisk utbildning. Låt Europa leverera den bästa tekniken som finns. Detta vore ett fredsprojekt, till skillnad mot ISAF, Nordic Battle Group och andra skumraskgrupper. Och för världsklimatet vore det nog positivt om den beväxta ytan i Afrika kunde öka igen.

Och blir det lite el över kan väl Europa köpa det.

2 kommentarer:

Jinge sa...

Man får givetvis betala för sig. Sahara är stort nog för att fixa afrikanska kontinenten oxo..

Björn Nilsson sa...

Skeptisk mot EU-pajsarna som jag är misstänker jag att de nog gärna skulle se till att afrikanerna får betala för oss också - utan att Afrika fick så mycket för egen del. Kärnan i EU är gamla kolonialister som inte har gjort så mycket för att snygga upp sitt förflutna och det är svårt att känna så mycket tillit till det där gänget. Men samtidigt skulle ett projekt av den här typen kunna vara det samarbete som verkligen skulle kunna lyfta Europa och Afrika på alla möjliga sätt. Fascinerande!