tisdag 11 december 2007

Kobran reser sig igen

Det är inte för att göra reklam som jag kopierat in vidstående bild. Det handlar om att en klassisk industridesign från Telefon AB L M Ericsson sticker upp sitt djärva huvud igen. Kobran gör comeback står det. Om man uttrycker det mer officiellt skulle det vara Ericofonen är tillbaka. Det är Ericofon den heter, men kobra är ett fyndigt smeknamn.

Jag skulle vilja se den som en av många tänkbara symboler för folkhemstiden, när Sverige var ett land som utvecklades efter många linjer och där det fanns många påhittiga konstruktörer och uppfinnare. Samtidigt som de gamla gruv- och skogsnäringarna tuffade på var verkstadsindustri, elektronik (med tidiga datamaskiner), person- och lastbilar, flygplan, läkemedel etc., viktiga delar i samhällsbygget. Man kan säga att utvecklingen var ingenjörsstyrd, vilket var på gott och ont. Från 1970-talet blev den snarare ekonomstyrd, och det upplevde säkert många äldre industrimänniskor som synnerligen ont.

Men åter till Ericofonen, alias Kobran. Jag tar en titt i band III av jubileumsboken som gavs ut till L M Ericssons hundraårsjubileum 1975 för att få mer exakta data. Den här konstruktionen släpptes i mitten av 1950-talet (exakt när anges inte, men det verkar vara 1956). En god svensk industriell formgivning som 1972 utsågs till en av århundradets bästa av Museum of Modern Art i New York.

Det radikalt nya, jämfört med de samtida telefonapparaterna, var ju att man hade allt i en enhet. Sedan skedde (av orsaker som jag inte vet) en återgång till den traditionella typen av telefonapparater, med en lös lur och besvärlig sladd som slingrade ihop sig när det var som mest olämpligt. Med dagens mobiltelefoner är vi på sätt och viss tillbaka i närheten av utgångspunkten med Ericofonen, men vi slipper alla sladdar!

Inga kommentarer: