måndag 3 december 2007

Demokratin - ut på vägarna igen?


Demonstration på Sergels torg - avskaffas i köpenskapens namn?

Att Sergels torg inte är så kul alla gånger, och säkert behöver putsas upp, behöver man inte diskutera. Många gamla stockholmare kanske skulle se att hela rasket putsades bort när man ändå är i farten. Men nu diskuteras upprustningens former och Dagens Nyheter skriver:

Alternativ stad kämpar i motvind mot de långt gångna planerna på att glasa in stora delar av Sergels torg som ännu befinner sig under betongtak. Aktionsgruppen befarar att projekt "Sergelgången etapp II" blir ett allvarligt slag mot yttrandefrihet och demokrati för hela Sverige.

Gruppen har tidigare försökt att dela ut flygblad i den redan inglasade Sergelgången men blev utkörda av affärsägarnas vakter trots att man hade polisens tillstånd.

Frågan om demokrati och gallerier var uppe redan på sextiotalet. Då vann vietnamrörelsen kampen om Täby centrum, men kampen om demokrati är inte en engångshistoria. På samma sätt är kampen mot demokrati en evighetsprocess verkar det, fast metoderna ändras över tiden och ibland går över idiotins gränser. I lördagens DN säger sig bostadsborgarrådet (moderat) Kristina Alvendal inte ha känt till att de brittiska fastighetsskumissarna Boultbee inte tillåter politiska eller religiösa möten i "sina" anläggningar, alltså före detta kommunala centrum som den nuvarande regimen sålt ut. Men när de nu inte gör det är det minsann inget problem.
– Vi har inte något inflytande över vilken policy som ska gälla i Boultbees gallerior. De politiska partierna och organisationerna får söka tillstånd för att använda sig av torgen runt omkring galleriorna i stället.
Boultbee talar öppet och rått vad det rör sig om: krämarverksamhet:

– Det blir stopp i dörren på en gång, säger Nicholas Rutter, pressansvarig för Boultbee Sverige.
– Det är en kommersiell yta för kommersiell aktivitet, inte för politisk eller religiös aktivitet.
Vad händer om någon skulle dela ut fl ygblad i era gallerior?
– Då ska väktare be dem att vänligen avlägsna sig.

Det vore bäst om Boultbee utan vidare åthävor ombads att försvinna ur vårt land. Vem har behov av dem här? Affärsintressen står inte över demokratin. Nasarna skall inte kunna upphäva grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Att Alvendal skulle ha varit okunnig om problemen när offentlig mark privatiseras är otroligt. (Jag har skrivit om debatten tidigare.) Hon sätter upp en dum nuna för att komma undan kritik. Det bör inte lyckas. Och jag antar att om ett antal organisationer samlas och går in i något centrum i tillräckligt stort antal kan försöken att driva tillbaka demokratin i det offentliga rummet återigen oskadliggöras.

Den tidiga arbetarrörelsen i Sverige var utestängd överallt, den tvingades ibland hålla möten utanför samhällena, ute på vägarna, för att undkomma "överhetens" förföljelser. Men den erövrade rätten att samlas även mitt inne i städerna, att föra fram sina åsikter på gatorna - tråkigt att kampen måste återupprepas.

2 kommentarer:

Mona sa...

Hej! Skulle du vilja medverka i en film om frågan? En beskrivande dokumentär, delvis om alternativ stads historia.

Björn Nilsson sa...

Utgår gage i form av örtmandelsmör kanske? Det såg smarrigt ut!

Ja, inte vet jag om jag har så mycket att komma med, men det kanske går att diskutera saken i alla fall. Testa med epost på den här adressen Bjorn.Nilsson.5369@student.uu.se
så kanske det vindlar sig fram till mig.