torsdag 13 december 2007

Den mänskliga evolutionen snabbar på

En två miljoner år gammal skalle från Georgien. Detta verkar vara värre än "spik i foten". "En stör genom huvet" kanske är mer passande som beskrivning?


För alla de (hur många de nu är) som bestämt motsätter sig tankarna att livet utvecklas och ändras över tiden är det dåliga nyheter som forskare nu kommer med: det är inte bara så att evolutionen pågår, den snabbas på, och detta just för oss människor. Fast jag tvivlar på att inbitna evolutionsmotståndare bryr sig om det. De har ju sanningen i alla fall! Och egentligen spelar det ingen större roll så länge de inte försöker genomdriva sina uppfattningar på ett sådant sätt vetenskapliga metoder slås överända eller att vissa forskningsområden skadas.

Ändrade levnadsbetingelser ger ändrade människor, knepigare än så är det inte. Människor flyttade från Afrika till andra delar av Jorden. När jordbruket slog igenom för kanske 12000 år sedan ändrades vår föda. Sjukdomar har uppkommit och spritt sig. Och allt detta påverkar arvet som förs vidare i våra gener. Kanske en långvarig klimatförändring på Jorden kommer att gynna särskilt värmetåliga individer framåt.

Jag minns från förr när man skämtade om att människor åker så mycket bil att benen kommer att bli förkrympta. Det är inte bara ett skämt. Mänskligheten utvecklar de sidor av sin egen biologi man har nytta av och drar ner på de mindre nyttiga egenskaperna.

Jag läser på Sveriges Radios hemsida att människans evolution har de senaste 5000 åren hållit ett hundra gånger högre tempo än någon gång tidigare i mänsklighetens historia. En intressant fråga är hur mycket av den biologiska utvecklingen som slår igenom i vad och hur vi tänker? Ur vissa synpunkter är vi fortfarande stenåldersmänniskor (sägs det i alla fall) men betyder det att vi tänker på ett urmodigt sätt? Kan inte tänkandet gå framåt snabbare än den kroppsliga utvecklingen? Det kanske mest är en usel ursäkt för dåligt beteende när folk pratar om oss som stenåldersvarelser?

Jämför vetenskapens utveckling de senaste 200 åren med tidigare perioder i historien: vi finner äldre perioder när det skett tillfälliga och snabba framsteg, men alls inte den massiva och allomfattande vetenskapliga revolution som nu rullat på i ett par hundra år och som inte visar några tecken på att stagnera. Vetenskaperna och deras tillämpning i teknologin slår igenom överallt, och det kan inte undvikas att hela mänsklighetens tänkande påverkas av detta. Så småningom kanske våra kroppar, som ju inte kan förändras lika fort, ändå på något sätt kommer ifatt - kan det göras genom att människor helt enkelt förbinder sin hjärna med smarta datorer? I så fall kan man hoppa över kroppsliga förändringar som annars tar många generationer att genomföra. (5000 år som nämns ovan motsvarar ungefär 170 generationer, mer är det faktiskt inte. Det är 40 generationer mellan mig och Karl den store.)

Inga kommentarer: