torsdag 27 december 2007

Statliga pengar från Asien stöttar banker i USA

Att bankvärlden i USA har ställt till det för sig vet vi. Men det finns räddare i nöden - och ganska intressanta sådana. Ett antal skakiga penninginstitutioner i USA har fått in miljarder dollar (trettio total vad jag kan se) från "... statliga investeringsfonder i asiatiska länder eller oljerika nationer i Mellanöstern som under en rad år kunnat bygga upp massiva dollarreserver". Detta enligt DN:s ekonomibilaga idag.

En hel del av pengarna kommer från Singapore och Kina. Är det månne ett sätt för asiaterna att bli av med överskottsdollar som man egentligen inte vill ha där borta? Dollarn bara glider utför och då är det väl lika bra att försöka köpa något för sina dollarfonder medan de har något värde kvar.

Det här gör att det kommer in offentligt utländskt ägande i stora banker i USA vilket gör somliga nervösa (USA-ägande i andra länder är väl bara naturligt får vi anta). Och några verkligt grundläggande problem löses nog inte. Bankerna kan fortsätta att hanka sig fram, i väntan på nästa kris vare sig det nu blir en konjunkturnedgång 2008 eller ej.

Inga kommentarer: