lördag 29 december 2007

Radiointervju med Anne Ramberg, Advokatsamfundet

Jag har lyssnat på en radiointervju med Anne Ramberg, generalsekreterare i Svenska Advokatsamfundet och hörde några saker som jag ville ha i repris. Nu har vi ju modern teknik tillhands, så jag gick in på Sveriges Radios hemsida och lyssnade den vägen. Bra funktion!

Det handlade mycket om integritet, rättssäkerhet och den alltmer hotande övervakningssamhället. Även jurister som är ledamöter i Riksdagen verkar svälja de allt skummare påbuden utan att göra uppror. Och inte är det någon större skillnad mellan de två stora partierna, SAP och M, i hur man behandlar allt mer påträngande krav att få snoka i medborgarnas göranden och låtanden utan att det ens finns misstankar om kriminalitet. Ramberg har jämfört detta med övervakningen i gamla DDR, och det håll hon fast vid. Ramberg kallade de två partierna "kollektivistiska" och dessutom inkonsekventa genom att de byter åsikter tvärt. Däremot sade både hon och intervjuaren att Vänsterpartiet fört en konsekvent linje för att försvara rättssäkerheten. Det här borde ge upphov till rätt intressanta reflexioner, och kanske även självprövning på sina håll - men jag tror inte det blir något med det.

Det pratades en del om hur lagrådet skulle kunna agera, eller om Sverige behöver en författningsdomstol som sätter stopp för lagstiftning som strider mot grundlagens utsagor om fri- och rättigheter. Jag antar att det bästa medlet mot maktmissbruk är en vaken och demokratiskt sinnad befolkning som håller tummen i ögat på sina politiker. Och som försvarar de demokratiska rättigheterna genom att göra det jag gör just nu - jag utnyttjar dem!

Inga kommentarer: