lördag 15 december 2007

Nicolin om ansvar


Curt Nicolin var en av de stora kanonerna inom svenskt näringsliv. Många ogillade eller var rädda för honom. Han satte fart i ett Asea som kanske var lite sömnigt i början av 60-talet. Det gav eko inte bara i Västerås utan över hela Sverige (även om det var för tidigt för att jag skall minnas något av oväsendet).

Men jag hittade några synpunkter från Nicolin som är intressanta och där man kan se en skillnad mot den ultraliberala syn som torgförs på sina håll idag. Nu försöker man på alla sätt lasta över så mycket som möjligt på "individen", även för situationer där den enskilda människan inte har så mycket att säga till om. I Saltsjöbadsandans Sverige kunde man inte gå fram på det sättet.

Här är ett citat från ett anförande som Nicolin höll 2 maj 1961 när det blev aktuellt att försöka skära ner antalet tjänstemän:

... varje tjänsteman som firgörs genom rationaliseringsinsatser skall och kommer att erhålla erbjudande om annan anställning. Ingen skall ställas på bar backe. I möjligaste mån skall vi ge honom ett bättre eller åtminstone ett likvärdigt jobb ... alla vi som har ledande uppdrag inom företaget skall lägga ner verklig möda på att ta vara på människorna, se till att vi inte försätter dem i en tråkig situation för vilket de icke har något ansvar.

Jag kursiverade de sista intressanta orden. De säger ju i praktiken att ansvaret ligger på annan plats än den enskilde tjänstemannens skrivbord.

Nicolin varnade sina underchefer för att försöka göra sig av med eventuella "problembarn" till andra avdelningar genom att framhålla dem som bättre än de var.

... jag tror att om vi anstränger oss skall vi kunna finna åtminstone någon lämplig användning även för problembarnen.

Anförandet avslutades med följande ord:
Som avslutning vill jag göra den personliga deklarationen: Jag har hört av många omvittnas att jag är en hård f-n. Jag vill bara tala om att det inte är sant.

Nåja, ingen förnekar väl att Curt Nicolin hade hårda nypor och fick igenom det han ville? Men det var ju en äkta industriman han var, inte en sån där finanspajsare i glansig kostym!

Inga kommentarer: