måndag 30 november 2009

Vem var först? (Inte du i alla fall!)


Kartan ovan kommer från min gamla skolkartbok, utgiven 1964. Om du klickar på den för större format så syns det tydligare hur man vid den tiden tänkte sig att inlandsisar, hav och land såg ut i Östersjöområdet under olika tider. Intressant i det här fallet är om man dels jämför kartorna för 8000 respektive 7000 år f.Kr och sedan läser den här tidningsartikeln om 11 000 år gamla stenåldersfynde i Norrbotten. Orten är Kaunisvaara, utmärkt på kartan nedan. Kollade i en finsk ordbok och "kaunis" kan betyda vacker. Kanske ortnamnet kan översättas med "Skönberga"?
Man kan göra flera reflexioner här. Dels är det intressant att hitta lämningar av folk som måste ha flyttat in medan isen ännu var nära (fast kartorna över inlandsisens utbredning måste kanske revideras en del). Dels att man kanske inte vet varifrån dessa människor kom. Enklast är väl att säga att de måste ha kommit österifrån, men det levde ju människor uppe i nordligaste Norge också har jag för mig. Kan det ha varit boende vid Norra Ishavet som tog sig landvägen söderut när iskalotten smälte undan? I den gamla skolkartan är det bara ett stort issjok som gradvis krymper, men kan det ha varit snabbare avsmältning i Tornedalen som öppnade en korridor mot söder medan is låg kvar i väst och öst?

Och sedan har vi den tjatiga debatten om "vem som var först". Eftersom det är fullständigt meningslöst att tala om samer, svenskar, finnar eller någon annan av dagens etniska eller språkliga grupper så finns ingen som kan hävda att fynden i Kaunisvaara ger dem rätt till någonting. Vi får väl anta att det var grupper av jägare och samlare som uppehöll sig i området. Alla våra förfäder var jägare och samlare en gång i tiden. En stor del av Tornedalen låg under vatten för 11 000 år sedan, så dagens Haparandabor kan ju inte hävda något bestämt med ledning av dessa fynd. Det där "vi var först"-snacket har orsakat så mycket elände att det borde bankas ner i skoskaften!

5 kommentarer:

Simon F. sa...

Du har så rätt. Sedan tidig medeltid har Norrbotten befolkats av samer, finskspråkiga tornedalingar/kväner (eller vad fan man nu vill kalla oss) och i viss mån av svenskar. Emellertid har dessa grupper levt fredligt sida vid sida och giftermål över språkgränserna har varit mycket vanligt. Vilket betyder att alla vi i Norrbotten härstammar från såväl samisk-, finsk- som svenskspråkiga. Därmed blir det ju bara extremt löjligt att tala om att den ena eller andra folkgruppen var här först. Blir så less på det.

torberg sa...

Klokt sagt.

Björn Nilsson sa...

"Kvän" verkar vara ett otydligt begrepp. Med andra ord är det som gjort för lokalpatriotiska fantaster som kan mixtra till sin egen historia utan att besväras för mycket av tunga vetenskapliga fakta. Att det i äldre tider knappast förekom några knivskarpa skillnader mellan olika grupper i norr är väl inte så konstigt. De måste ju anpassa sig till en ibland ganska tuff natur, det var väl viktigare än att hacka varandra i bitar. Och anpassningen gjorde väl att levnadssätten blev ganska lika mellan olika grupper.

Simon F. sa...

Ja, kvän är ett otydligt och inte så lite fånigt begrepp som har börjat användas av tornedalingar som med allehanda kvasivetenskapliga "bevis" vill slå fast att VI minsann var här FÖRST.

Personligen ställer jag mig helt främmande till det begreppet. Jag är tornedaling och nöjd med det.

Begreppet kvän är dock bara otydligt i svensk kontext. Uppe i nordligaste Norge så är kväner/kvener den vedertagna beteckningen på den finskspråkiga minoriteten. Deras varietet av finskan kallas kvänska och påminner väldigt mycket om Tornedalens meänkieli.

Björn Nilsson sa...

Jaja, folk kan ha mer eller mindre konstiga ideer, bara de inte använder dem som ursäkt för att kasta bomber på grannar som är "fel" eller andra våldsdåd.