lördag 21 november 2009

Den stora striden - en teckning från Indien


Den stora striden. Mao-partiet står mot MoU-partiet. Medan maoisterna samlar stamfolken och de kastlösa till kamp samlas de rika och mäktiga, de som undertecknat Memorandum of Understanding (ungefär en överenskommelse) om att storbolag inom och utom Indien skall få exploatera enorma områden och deras tillgångar.

Mot stamfolken i skogarna i östra Indien står regeringen och storföretagen. Det är mycket stora värden som står på spel. Skall stamfolken jagas bort till förmån för skogsavverkning, vattenprojekt, mineralutvinning? Skall lokalbefolkningarna kunna utveckla sina områden på egna villkor? Vems intressen är viktigast? Jag höll på att skriva "vems intressen smäller högst?" Det är snarare frågan om vapen som smäller nu, om inte regimen tänker om.

En offentlig utredning i Indien har kallat det som nu pågår för "den största landstölden sedan Columbus". Andra skribenter har jämfört med hur Mobutu utplundrade Kongos rikedomar till utländska bolags fromma (och för sin egen kassakista). Jag vet inte om jämförelsen storleksmässigt stämmer, men kolonialpolitik av råaste sort förefaller det ändå att vara. Indien är ett land i Tredje världen, men delar av landet ligger i Fjärde världen och behandlas som kolonier. Resultatet har blivit allt värre motsättningar och det är möjligt att de senaste kampanjerna från regeringens och delstaternas sida snarast kommer att bidraga till att stamfolkens och de kastlösas uppror ökar och sprids.

----

PS. En förklaring till bilden kom på en annan sajt:


“Vadi” is a person who advocates or promotes. This cartoon shows the tribal person, defending the land and advocating Maoism vs. the repressive forces behind the MoUs (Memorandums of Understanding), the contracts to seize tribal lands for big Indian capitalists and multinational corporations


Jag har sett versionen "baadi" också. Undrar om det är en indisk variant av "party"?

Inga kommentarer: