fredag 6 november 2009

Jag skrev om fattigdom i Afghanistan, Egypten och USA i ett tidigare inlägg. Låt oss närma oss Europa (efter att ha noterat att arbetslösheten i USA nu ligger på över 10 procent).

Av någon anledning låg det en nyhetspost om fattigdom i EU på bloggen Ryska posten (som ju normalt tittar på nyheter inom det slaviska jätteriket). Att det var uselt även i en del EU-stater vet vi ju, men att det var så illa ... . Några klipp från ryssarna:

Nära 80 miljoner eller 16 procent av EU:s befolkning lever under fattigdomsgränsen. De har stora problem med sysselsättning, tillgång till utbildning, boende, social trygghet och finansiella tjänster.

Enligt EU:s definition är en människa fattig om inkomsten är mindre än 60 procent av den genomsnittliga i respektive land.


Det framgår också att i Ungern, Rumänien och Bulgarien är det 90 procent eller mer av befolkningen som oroar sig för fattigdom, medan 31 procent av danskarna och 37 procent av svenskarna har samma oro.

Jag beslöt mig för att gå vidare och hamnade på den här sidan hos EU. Där sägs det:

Europeiska unionen är ett av de rikaste områdena i världen, men ändå har 17 % av EU-medborgarna så begränsade resurser att de inte har råd med det allra nödvändigaste de behöver.

En ständigt optimistisk liberal skulle väl peka på att uppenbarligen har 83 procent så goda tillgångar att de har råd med åtminstone det allra nödvändigaste. Och inom EU är man inte rådlösa, 2010 har utropats till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. En lista på åtgärder finns också, men jag tycker inte de låter så genomgripande.

  • Uppmuntra deltagande och politiskt engagemang från alla delar av samhället i kampen mot fattigdom och social utestängning från europeisk till lokal nivå, både från offentligt och privat håll;
  • Inspirera alla europeiska medborgare att delta i kampen mot fattigdom och social utestängning;
  • Uttrycka problemen och behoven hos människor som drabbas av fattigdom och social utestängning;
  • Samarbeta med civilsamhället och icke-statliga organisationer som bekämpar fattigdom och social utestängning;
  • Hjälpa till att bryta ned stereotyper och stigmatisering vid fattigdom och social utestängning;
  • Främja ett samhälle som bevarar och utvecklar livskvalitet, socialt välbefinnande och lika möjligheter för alla;
  • Främja solidaritet mellan generationerna och garantera en hållbar utveckling.

Knappast något som skrämmer "corporate fat cats" och andra samhällsfientliga och parasitära element. Och inte hjälper det de fattiga heller, det verkar som man hållit på med fattigdomsbekämpning i många år nu utan att lyckas.

I ett faktablad som kan tas upp som pdf-fil via EU-sidan meddelas följande statistik:

• 79 million people live below the poverty line (set at 60% of their country's median
income). That represents 16% of Europe's population.
• One European in ten lives in a household where nobody works. Even so, work
does not always guard effectively against the risk of poverty.
• For 8% of Europeans, having a job is not enough to work one's way out of
poverty.
• In most Member States, children are more exposed to this scourge than the rest
of the population: 19% of children live under the threat of poverty; 19 million
children are affected.

Tydligen är barnfattigdomen inte lika svår som i USA, men illa nog ändå. Och inte lär det att få grepp på fattigdomen inom EU så länge det är kapitalets krav som kommer i första hand. Dessutom är det ju en kortsiktig ekonomisk kris och en långsiktig omställning av hela världsekonomin på gång, så hur tusan man tänker klara av det där ... tja, det finns ju anslag på några miljoner euro till projektet, så jobbet är väl fixat ett tag för några EU-tjänstemän ...

Inga kommentarer: