fredag 6 november 2009

Regeringen stryper anslag och röster

Försöker regeringen använda nedskurna statsbidrag för att få tyst på obekväm kritik? Miljöaktuellt skriver:

Regeringens beslut att halvera SIDA:s så kallade infoanslag slår hårt mot de små frivilligorganisationerna. Flera kan tvingas lägga ner verksamheten helt.

- Ett politiskt beslut. Regeringen vill tysta obekväma röster så här ett år före valet, säger Viveka Risberg på Swedwatch. Biståndsministern vägrar svara på frågor.

Swedwatch håller koll på hur svenska företag uppför sig i utlandet. Det kan nog behövas, om man nu inte inbillar sig att svenska företagare är hederligare än andra. Risberg säger också:

- Regeringens metod är anmärkningsvärd. Man går in hårt och med kort varsel och stryper det civila samhället. Därmed stryper man också det svenska debattkliamtet, precis som man redan gjort med kulturtidskrifternas anslag. Det är uppenbart att kritiska röster ska tystas nu ett år före valet.

Att minister Gunilla Carlsson vägrar svara på frågor är väl logiskt. Då slipper man ju säga något.

Listan på organisationer som berörs av nedskurna anslag är lång:

 • Forum Syd
 • Kooperationen Utan Gränser
 • Rädda Barnen
 • LO-TCO Biståndsnämnd
 • Svenska Missionsrådet
 • PMU Interlife
 • Diakonia
 • Svenska Kyrkan
 • Olof Palmes Internationella Centrum
 • SHIA
 • Afrikagrupperna
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • PLAN Sverige
 • Världsnaturfonden

Kopplingen till kulturtidskrifterna är intressant. Där finns ju också "röster" som kan tänkas yttra saker som regeringen inte tycker om att höra.

Liberalism innebär tolerans och att lyssna på olika meningsyttringar - nyliberalism innebär att alla andra skall hålla käft - det intrycket får man i alla fall. Men det finns ju några som redan i förväg ordnat så att man inte är beroende av bidrag från det offentliga. Det är bara att prata på, vad än regering eller andra makthavare tycker.

Folket i Bild/Kulturfront tystas inte genom indragna statliga anslag eftersom man inte tar emot sådana. Och i går ramlade senaste Clarté ned i brevlådan, och denna lilla intressanta tidskrift är också oberoende av den offentliga penningpåsen. Alla röster kommer alltså inte att tystna även om anslagen helt torkar in. Man kan undra vilka metoder regeringen tänker vidta mot de tidningar som inte är beroende av anslag? Göra dem omöjliga att skicka per post genom att göra postbehandlingen för dyr?

Man kan ju inte underlåta att påpeka att den massmediala öken vi ser nu i Sverige väldigt mycket har att göra med att arbetarrörelsen lyckats misslyckas med sina media på ett hårresande sätt. Därför blir det ganska tyst, och vi får hoppas att de små röster som jag nämner här kan fortsätta att höras av. Och fanns det någon skam i arbetarrörelsen (det tvivlar jag i och för sig på) så borde den stödja de här oberoende tidningarna!

Det finns några intressanta artiklar i Clarté som jag kanske får anledning att återkomma till.

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Eftersom regeringen sänker skatterna kommer allt, precis allt, som helt eller delvis finansieras med hjälp av skatt att drabbas av minskade inkomster.
Så enkelt är det!

Björn Nilsson sa...

Som ekonom tycker jag att man bör skära där det verkligen märks och ger resultat, som exempelvis i de miljarder som nu öses in våra krigiska äventyr långt borta. Att skära i perifera verksamheter verkar bara löjligt och småaktigt.