fredag 27 november 2009

"Stor ökning av inkomstklyftor"Jag plockade fram ett tidningsklipp från 2001 igår. Här är ännu ett DN-klipp, daterad 1 juni samma år. "Stor ökning av inkomstklyftor" - jo, det känner man ju till. Folkhemmet höll på att bryta samman, och socialdemokraterna gjorde sitt för att fallet skulle ske så stort och snabbt som möjligt. Folkrörelserna förtvinade och ersattes av funktionärsstyrda organisationer.

Artikeln säger att mellan 1950 och 1980 sjönk löneklyftan mellan industritopparna och deras arbetare. När det var som jämlikast tjänade direktören bara tio gånger mer än industriarbetaren. Men sedan slog liberalismen igenom och det blev andra bullar av! Den långa högkonjunkturen efter Andra världskriget tog slut, tappade styrfart, och arbetarrörelsen var helt förvirrad. Vi började glida över i ett samhälle där industrin inte längre stod i centrum, men vad skulle komma nu?

Scenen var redo för nyliberala charlataner. Alla skulle kunna förverkliga sig utan att "staten kom och bestämde". Det visade sig att somliga kunde förverkliga sig mer än andra, och det guld som erbjöds tråkigt nog ofta var så kallat kattguld. Antalet tiggare och hemlösa började öka ...


Inga kommentarer: