tisdag 7 september 2010

3,000,000,000,000

En trillion är detsamma som en miljon miljoner. 1,000,000,000,000 uttryckt i siffror. Ekonomerna Stiglitz och Bilmes hävdar att The true cost of the Iraq war: $3 trillion and beyond. Det är pengar som man kunde ha roligt för om man ville. Men för USA:s härskare tycks inte det alternativet finnas.

Kriget är inte slut trots vad som påstås, och kostnaderna för den kvarvarande ockupationsstyrkan i Irak lär fortsätta att dra pengar. I och för sig kan USA, som ju har en egen valuta, möjligheten att finansiera alla sina våldsprojekt genom att helt enkelt producera nya pengar, men på sikt torde det vara svårt. Dollarns värde kommer att rasa - och världen kommer att rasa mot, och rata, värdelösa dollarsedlar.

3,000,000,000,000 - det är ett så stort tal att en felräkning på några miljarder hit eller dit inte märks. Skrämmande.

8 kommentarer:

martin sa...

Visst kunde man haft roligt med de resurserna. Man kunde ha lyft mer än ett U-land ur skiten med de resurserna.

Med USAs militärbudget skulle USA kunna lyfta ett land ur skiten per år, vem skulle hata dem då? (Förutom EU?)

Björn Nilsson sa...

De betalar hellre för dyra krig än för billig fred. så går det när det militärindustriella komplexet får styra. Och förutsättning för dess styre är bland annat att omvärlden avskyr USA för dess dåliga uppförandes skull.

/lasse sa...

När Rumsfeldt var i Kosovo på megabasen där - Camp Bondsteel – förklarade han för imperiets knektar där att de skulle inte se sig som en kostnad för imperiet utan de var en investering och det vet ju minsta barn att investeringar det är något fint och nyttigt det i motsats till simpla kostnader.

Om man ska vara lite krass så är hela denna "infiltrering" och "kolonialisering" av de forna Sovjetstaterna (med "demokratiska" färgglada revolutioner etc) och nyckelpunkter i mellanöstern och syd/centralasien ett enda stort misslyckande för den nyliberala ideologin som är det politiska system man kommer med.

Om man ser på en historisk karta över speciellt mellanöstern med omnejd, området där de tidiga västliga sk högkulturena utvecklade sig, så har det varit en enda lång räcka av imperier som har brett ut sig över området som var för sig har varit förhärskande under lång tid. Det normal har varit att imperier härskar i de här trakterna.

Så varför skulle inte vårt nuvarande imperium kunna lyckas med detta? En av historiens mer galna ideologier, den nyliberala, har naturligtvis skjutit sig själv i foten innan den ens satt ner den. De flesta imperier har förstått att man i stort måste få en del av folket på sin sida, dvs de ska inte känna sig helt utplundrade det måste vara lite fördelar också med imperiets närvaro. Den nyliberala ideologin tror i sin enfald att det räcker att skapa en liten klick superrika som man håller sig väl med, medan massorna kan leva i armod. Det blir ju inte heller så lyckat om massorna får det klart sämre än de hade det under föregående imperium. Massorna verkar i sin enkla snäva krasshet prioritera arbete och bröd framför artificiella ideal om demokrati och att de emellanåt får i "fria" val gå och välja imperiets gynnade superrika elit.

En annan mer realistisk ideologi som gynnat lite bredande del av massorna och imperiet skulle kunna ha blivit framgångsrikare och kanske rent av lite populärt. Ett sådant läge och de "lokala" stormakterna på kontinenten, Kina och Ryssland, hade kunnat bli seriöst oroade, som det är nu kan de i lugn och ro betrakta eländet och le i mjugg och bida sin tid.

Björn Nilsson sa...

Det var väl den gamle franske politiske räven Talleyrand som sade att man kan göra mycket med bajonetter, men man kan inte sitta på dem. Eller för att citera Tegnér: Vad våldet må bygga är flyktigt och kort / det dör som en stormvind i öknen bort.

martin sa...

Teckentydaren,
Animal mother sa det bäst:

"I guess they rather be alive than free, I guess. Poor dumb bastards."

Från Full Metal Jacket

Lasse Strömberg sa...

Och vad är kostnaden för Sveriges krig i Afghanistan?
Någon som vet eller kan komma med en relevant gissning?

knapsu sa...

Hade det inte varit billigare att bara köpa oljan av Saddam?

;-)

Björn Nilsson sa...

Lasse, själv säger jag bara: en bra fråga! (Själv vet jag inte.)

Knapsu: också en bra fråga, och svaret där är förmodligen att "det hade varit billigare" (men mindre inkomstgivande för det militärindustriella komplexet).