måndag 14 mars 2011

En tidning som inte skulle behövas


En tidning som inte skulle behövas: Afghanistan.nu kom per post idag. "USA utplånade hel by" - har vi inte hört sådant tidigare? Att de aldrig lär sig. Det fungerar inte. Det pågår ett krig där fronten är ingenstans och överallt. Typiskt folkkrig alltså. Folk kan verka vänliga mot den utländske soldaten, men rätt vad det är så ... pang! Ett krig vars motiv blir allt oklarare och bara fortsätter för att det måste fortsätta för att det inte finns några mål och motiv som håller för en kritisk granskning. Mål och motiv ändras ju hela tiden, just därför att de inte tål dagsljus. Kanske handlar det om Centralasiens naturrikedomar samt att NATO måste ha ett projekt för att kunna hänga ihop. Men varför skall afghanerna betala för det? Skall kriget förklaras vunnet när alla afghaner som inte vill ha utländska trupper i farstun har dödats?

Hur som helst, den som vill ha mer information på nätet om Afghanistan och om föreningen som ger ut Afghanistan.nu går lämpligen in och studerar vad man finner på hemsidan www.Afghanistan.nu. Man kan säga att föreningen efter sin lilla förmåga försvara vanlig hygglig anständighet, samt sunt förnuft, i det här landet. Det skulle inte behövas. Att den, och tidningen, finns är bevis på den moraliska kris vårt land befinner sig i.

1 kommentar:

Kerstin sa...

Visst är det märkligt att det sunda förnuftet var så lätt att utplåna :-(