torsdag 10 mars 2011

Det är förvånansvärt ...


... att vårdkapitalister och andra kapitalister inom vård/skola/omsorg går ut så här öppet. Bra givetvis att man erkänner vad man håller på med, men kan det möjligen tyda på den fartblindhet som kommer strax innan man kör i diket?

Vad är det för världsbild som framträder här?:

När det gäller Frösunda såg vi att marknaden för personlig assistans var extremt fragmenterad och att det fanns stor potential att köpa ett antal mindre lokala aktörer. 
Han tycker att Sverige borde se det positiva i att en ny industri håller på att växa fram, en industri som kan exporteras.
Personlig assistans som industri? Kunde man inte lika gärna säga att "vi har som affärsidé att dra in grova pengar åt oss själva genom bombsäkra investeringar i skattefinansierad vård"? De här människorna kunde lika gärna sälja bomber om de trodde att det var ett säkert sätt att dra in feta bonusar åt sig själva. Bombsäkert.

Hur är det med borgerliga väljare i gemen (vi kan bortse från mindre skaror av nyliberaler som ändå lever i en parallellvärld som inte ser ut som den vi har omkring oss): tycker de verkligen det är acceptabelt att handskas med offentliga medel och ibland väldigt utsatta människor på det här sättet? Jag har en känsla av att borgares tal om att "vi måste vara försiktiga med allmänhetens pengar" inte riktigt stämmer med gödandet av de här vård- och omsorgskapitalisterna, och att även människor som betraktar sig som borgerliga blir betänksamma. Termen "riskkapital" förekommer ibland, men jag undrar vad de här företagen och deras ägare egentligen riskerar? Att behovet av personlig assistans, skolor, vårdcentraler och annat plötsligt försvinner, så att de står där med sina investeringar utan att få något för dem?

Här vore ju en jättesak för "det gamla arbetarpartiet" att hugga tag i och formligen utplåna den "nya" varianten, men de gamla tycks befinna sig i ett dike och har bestämt sig för att stanna kvar där. Gärna genom att som ny partiledare utse någon som var ansvarig för den politik som ledde fram till det senaste valnederlaget när man på ett rent fantastiskt sätt spelade bort den givna segern.

Artiklar i Svenskan: den här, den här, samt denna .

16 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är ju inte att man i privata bolag tjänar pengar på vård utan att den offentliga sektorn inte går runt!

Vinsterna visar att vi är vana att betala för mycket för den vård vi får; en signal att sänka skatten eller öka vårdproduktionen alltså. Vi har 2,8 vårdplatser per 1000 invånare i sverige jämfört mer OECD där det landar mellan 3,5-4 och upp till 6-8. I England passerar 96% genom akuten på max fyra timmar, de svenska landstingen har som MÅL att komma upp till 90% och ligger idag under denna siffra. När det gäller köer till specialister skall vi skämmas ordentligt. Allt detta trots att vi har en helt ok läkartäthet osv. Den offentliga vårdapparaten är det stora lurendrejeriet som läggs i dagen när privata bolag gör vinster där landstingen går på knäna.

/Kalle Kula

Björn Nilsson sa...

Om landstingen "går på knäna" rättar man till det (finns inga lagar som förbjuder det) i stället för att vräka pengar över privata "riskkapitalister". Vårdpengar skall gå till vård, inte till vinst. Finns det problem så är det en politisk och administrativ fråga att lösa dem. Man löser dem inte genom att frånsäga sig utföraransvar.

Anonym sa...

Du missar poängen:

Exempel:

Anta att en operation ersätts med 1000 kr från skattebetalarna.

1. I Landstingets sjukhus kostar det 1015 kronor att utföra operationen och 15 kr måste sparas in någon annanstans

2 I det privata alternativet kostar det 950 kr och 50 kr går till vinsten.

Vad föreslår du; Att vi höjer skatten så att skattebetalarna kan betala 1015 kr och att landstinget går jämt upp och att det privata alternativet höjer vinsten med 15 kr?


/Kalle Kula

/lasse sa...

Problemet är våra politiker som är indränkta i nyliberal enfald.

blev upprörd och skrev en längre replik som inte godkändes av blogger.
http://teckentydaren.blogspot.com/2011/03/priserna-i-sverige-for-laga.html

Björn Nilsson sa...

Jag har inte missat någon poäng. Jag hävdar som alltid att en verksamhets resultat är beroende av instruktioner, personal och resurser. Har den offentliga verksamheten problem så ligger förmodligen problemen inom ett eller flera av dessa områden. Går de att rätta till så går de också att rätta till utan att slösa bort skattepengar på privata vinster. Är de omöjliga att rätta till så spelar det ingen roll vem som svarar för driften.

Anonym sa...

Det har funnits många år tillgodo att rätta till problemen inom landstingen, sen kommer privata vårdgivare som gör vinst och visar vem som är effektiv.

Case closed

/Kalle Kula

Björn Nilsson sa...

Felen har inte varit omöjliga att rätta till. Privatsnyltarna bevisar ingenting annat än att de sitter med fingrarna i den offentliga kassakistan därför att fåraktiga politiker tillåter dem göra det.

Anonym sa...

Kostnaden för sjukvård består av många delar exempelvis byggnader, utrusting, mediciner, mat och personalkostnader bara för att nämna några.
Inom alla områden förutom personal accepterar alla politiker att det finns privata aktörer med vinstinstressen involverade. När vänstern säger "Varenda krona ska gå till vården och inte en enda ska gå till vinster i de privata vård- och omsorgsbolagen" ser man ganska enögt på sjukvårdens kostnader.
Om de privata vårdbolagen tjänar för mycket pengar så beror det på att upphandlarna har betalt för mycket för vården. Har desssa upphandlare dålig kompetens så borde man fundera på om alla andra upphandlingar från privata bolags görs av lika inkompetenta personer (inte minst dera politiska ledning).

Personligen har jag fått både privat vård och vård fråån offentlig sektor med åde nackdelar och fördelar av båda systemen.
Helt klart är att upphandla vård kräver en annan kompetens än att utföra den i egen regi

Eldorado

Björn Nilsson sa...

Är det upphandlarna man skall peka finger åt? De gör ju bara vad de blir tillsagda att göra, antar jag, annars kan man ju misstänka tjänstefel, trolöshet mot huvudman eller dylikt. Ansvaret är politiskt.

Anonym sa...

Björn, de ansvariga skall se till de som utför har kompetens.
För det krävs att de ansvariga har ett hum om vilken kompetens som krävs.
Absolut en poäng till dig.

Men om de ansvariga saknar kompetens, är de då kapabla att driva verksmaheten själva?

Eldorado

Björn Nilsson sa...

Bra fråga. Den gäller vilken större verksamhet som helst där uppgifter delegeras, och det förekommer sysslor som kan vara svåra för icke-upplärda att förstå. Det bästa är att få in personer med specialkunskaper även på högre nivåer. Man har ju försökt lösa det bland annat genom företagsnämnder och styrelserepresentation - med varierande resultat skulle jag tro.

Men det finns ju också en specialkompetens som innebär att man inte vet vad folk gör exakt, men ändå är bra på att på ett övergripande sätt administrera vad de håller på med. Man är bra på att förstå folk och arbetsflöden alltså, och bra på att analysera utfallet av vad de "riktiga" arbetarna gör. Samt bra på att lyssna. Och detta oavsett om det är ett sjukhus eller ett stålverk eller en matbutik man sitter i ledningen för. Det här låter som en fundering som borde lyftas upp i ett eget inlägg - eller har jag skrivit om det tidigare någon gång, måste kolla!

/lasse sa...

Det talar för att oavsett om det är upphandling eller att vara styrelse för verksamhet i egen regi så borde det lyftas upp till statlig nivå igen så det kan bli lättare att ha riktig kompetens, dessutom är kommuner i allmänhet svaga motparter mot stora internationella kedjor i en upphandling.

Björn Nilsson sa...

På kommunal nivå kanske risker för korruption och kompisskap - förutom att en del kompetens kan saknas hos beslutsfattarna - är en sak som väger tungt. Här har vi frågan om på vilka nivåer riktlinjerna skall dras upp, hur tvingande de skall vara, och hur mycket frihet för egna solonummer det skall finnas i närheten av de nivåer som gör det praktiska jobbet. Det hänger i sin tur ihop med vem som håller i penningpåsen.

/lasse sa...

Som någon sjuksköterska i vården sa, vart fjärde år måste vi börja om och lära upp nya politiker. Med politiken på övergripande statlig nivå lär det inte bli så mycket politiker duttande på lägre nivå i organisationen utan typ läkare sjuksköterskor etc kan sköta verksamheten på professionella grunder.

Knapsu sa...

"Producera vård"
"Öka vårdproduktionen"

Huvvaligen, nyliberalismens avhumanisering av samhället har lyckats bra.

Björn Nilsson sa...

Det gäller att svänga sig med rätt management-floskel-uppsättning!