söndag 13 mars 2011

Lästips - Nytt världssystem

Världen förändras. Vi tror kanske att vi står stilla på fasta urberget, men det glider ändå iväg på sin kontinentalplatta. Ibland ser vi faktiskt att saker och ting rör på sig, säkra märken faller och nya träder fram. Om man antar att kartan skall avbilda terrängen, och inte tvärtom, är det viktigt att hålla ögonen öppna. Bland annat gäller det i hur vi granskar förändringar, faror och möjligheter i olika ekonomiska system.

Det kan ju bli tal om ett nytt världssystem snart. Själv är jag övertygad om att samverkan av ett antal faktorer (teknisk utveckling, resursbrist, klassmotsättningar) kommer att driva fram avgörande förändringar. En systemkrasch av seismisk natur hotar, och då gäller det att ha ideer om hur man raskt hoppar från den ena kontinentalplattan till den andra.

Då kan bloggen Nytt världssystem med bas i Nynäshamn vara bra att läsa. Det handlar dock vad jag sett inte så mycket om att spika fast hur ett nytt världssystem skall se ut, utan snarare att titta på alternativa tolkningar av dagens förhållanden och vad man kan göra av dem. Att finna det önskvärda och möjliga är viktigt. För, som Marx framhöll: det är inte vad människorna tror att de gör som är det viktiga, utan vad de verkligen gör. Och mänskligheten ställer sig inte större uppgifter än vad den klarar av. Men då är frågan: hur mycket klarar vi av i dagens läge, och är det viktigt att det sker under "rätt" etikett?


Vi kan undersöka hur läget är idag, vi kan skissa upp ett önskvärt framtida tillstånd - men hur kommer vi dit?

Inga kommentarer: