måndag 4 april 2011

Ett par lästips

För den late är det bättre att låta andra skriva än att själv sitta och nöta på tangenterna. Här är ett par läsbarheter:

1. Bloggen Klass mot klass (och här handlar det inte om skolklasser) har skrivit ett långt inlägg om science fiction, utopier och dystopier. Det där med SF intresserar mig, jag läste en hel del sådant på sjuttiotalet. Mycket i genren är skräp, men en del kan fungera som litterära experimentalfält och som sätt att få en att fundera över tillvaron en gång till. Kan man inte säga att SF ibland kan visa för en att "en annan värld är möjlig"? - Detta är ju faktiskt en utmaning mot dagens härskare!

2. Om man vill läsa en vettig socialdemokrat torde Lena Sommestad vara en god kandidat. Jag fruktar dock att hon förgäves kämpar mot partiets mörkmän, socialmoderater och betonghäckar. Nu föreslår jag läsning av det här inlägget, där hon förespråkar upprättandet av Arbetarrörelsens Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Råd. Tanken verkar inte så dum, under förutsättning att den fylls av något hållbart som kan föras vidare till dagligt politiskt arbete. Och det är där som en stor, och kanske avgörande hake finns: mörkmän, socialmoderater och betonghäckar är inte intresserade av modern vetenskap som kan röra till deras tillvaro. Samma torde gälla inhyrda konsulter som skall motivera alla politiska felgrepp som gör att partiet får allt svårare att hålla sig kvar i den svenska verkligheten.

Inga kommentarer: