fredag 1 april 2011

Upprop för revolutionen i Indien

Nedan är inklippt ett meddelande som nyss ramlat ner hos mig. Inte så underligt kanske, jag är väl en av få bloggare i Sverige som skrivit om Indien och de uppror som i skymundan pågår i de fattigaste områdena. Inte för att jag skrivit mycket, men jämfört med andra så är det litegrann ändå. Undrar om svenskt vänsterfolk numera tycker att det är pinsamt det där med uppror ...?

Termen "folkmord" som nämns nedan kan vara för hårt skruvad. De indiska poliserna och paramilitärerna tvekar inte att skjuta ihjäl folk hur som helst när ingen ser det, men det handlar inte om utrotning av folkgrupper exempelvis för att de tillhör stammen X. Däremot kan de stora gruvbolagens härjningar, och jätteprojekt i stil med kraftverksdammar, innebära att mängder av människor får sin hembygd och hela sin tillvaro slagen i spillror. Folket får spillrorna (eller en kulkärve eller en påk i skallen) och storbolagen får slantarna (och så går en del slantar vidare till de politiker och ämbetsmän som jobbar för storbolagen).


Bilden beskrivs närmre på den här bloggposten


Med en befolkningsmajoritet som inte fått del av den indiska tillväxten under senare år, utan permanent lever i avgrundsdjup fattigdom, är det inte konstigt att motståndet blossar upp än här, än där. Att folk är utfattiga är en sak, men när de vet att de är det och ser hur de rika har det, och tycker det är orättvist, blir situationen lätt explosiv. Bilden av Indien som ett fridsamt land är en vrångbild - sedan självständigheten har landet inte haft en dag av fred. Krig utåt, uppror internt, ständigt våld. Det som är speciellt med det största och mest utbredda upproret idag är att det leds av folk som kallar sig maoister. Och kärnområdet för detta uppror ligger just i de mest fattiga och eftersatta områdena, bebodda av stamfolk, områden som dock visat ha enorma mineralrikedomar. När man plockar bort bisaker blir frågan ganska enkel: storfinansen mot folket. Den som vill läsa ett långt och litterärt högtstående reportage från ett av de områden som maoisterna kontrollerar, och få en både positiv och negativ bild av vad som händer där, läser förslagsvis den här artikeln (på svenska, till och med!).

Till uppropet, men först en liten film:

----------------------------------------------------------------------------------------
Vi är en grupp anti-imperialistiskt sinnade kamrater som arbetar politiskt på olika håll och vi har uppmärksammat den allt mer framgångsrika revolutionära kampen i Indien. Den indiska regimen försöker slå ner upporet med folkmord och just nu utvecklar de en militär operation som de kallar "Operation green hunt".

Nu när det har utlysts en internationell kampanj av en internationell stödkommitté som startades förra året vill vi ta tillfället i akt och bidra till den och uppmärksamma det indiska folkets kamp och det pågående folkmordet. Den första internationella aktionsveckan till stöd för folkkriget i Indien genomförs mellan den 2:a och den 9:e april. Uppropet, som ni finner nedan på engelska, har redan väckt uppmärksamhet i indisk reaktionär press.
Olika typer av aktioner kommer att genomföras, i Frankrike, Italien, Kanada, Spanien och Tyskland i flera olika städer. Allt från affischering, flybladsutdelning, sprayningar till möten och manifestioner kommer att genomföras och när informationen om aktionerna når kamraterna i Indien kommer de att bli ett viktigt moraliskt stöd för dem.

Vi kommer i Stockholm att samla till en liten manifestation i anslutning till Indiens ambassad vid korsningen Drottninggatan/Adolf Fredriks Kyrkogata i Stockholm. Manifestationen genomförs på torsdagen den 7:e april klockan 17:00. Om du vill delta eller känner någon som vill delta är det bara att dyka upp så kommer du att se oss stå där med plakat. Hör annars gärna av dig i förväg så att vi kan koordinera lite.

Följande slagord med varianter kommer att ropas och finnas på plakat:

Operation green hunt, down!

People´s victory, yes!

Inga kommentarer: