onsdag 20 april 2011

Libyen - den heta potatisen för V

En framtidskommission inom Vänsterpartiet har frågat medlemmar om vad de tycker, och ...

De medlemmar som tillfrågats gav en bild av ett parti som står ganska enat kring den politik partiet för idag. Som gillar såväl vår lokala som vår internationella politik.

Man kan ju undra över det där med "internationella politik" i förhållande till vad som händer i Libyen just nu. För en stund sedan rapporterade radion om att engelska, franska och italienska marktrupper skall skickas dit. Detta finns det inget stöd för i FN-resolutionen, men vissa makter kan ju behandla FN-resolutioner som dasspapper om så anses lämpligt. Möjligen kan Kina, Ryssland och andra makter nu ta chansen och agera i Säkerhetsrådet innan några få "rådgivare" förvandlas till en fullskalig invasion.

Somliga V-medlemmar är dock oroade. Här kommer en protest från signaturen Blåsorkestern (v):

Vi tror inte att Natos bombplan kommer att bidra till någon folklig revolution i Libyen. Vi tror att Nato bombar i eget, och i USAs, intresse och är rädda för att inte bara militära styrkor och anläggningar drabbas, utan också oskyldiga civila.
Att svenska Gripenplan är med på ett hörn hjälper inte, tror vi. Tvärt om. Det enda Gripenplanen gör är att flyga in Sverige i Nato, utan att bomba några markmål...
Det är vi rädda för och vi förstår inte Vänsterpartiets allians med regeringen och riksdagsmajoriteten. Det hade varit bättre att ta samma ståndpunkt som Sverigedemokraterna, eftersom de hade rätt.

Detta har alltså blivit en het potatis (välförtjänt) för partiet, och nu måste det debatteras:

Diskussionen om flygförbudszon och deltagande med JAS-plan på plats har engagerat och upprört många inom Vänsterpartiet så väl som inom den bredare fredsrörelsen. Den 27/4 har vi bjudit in olika debattörer för att fråga dem om utgångspunkterna för deras olika ställningstagande i frågorna.
Deltar gör bland annat Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skilljedomsföreningen, Aron Etzler, chefredaktör på Flamman samt Hans Linde, riksdagsledamot (V). Fler deltagare tillkommer.
Kafé Marx, kl 18:30–20:00, 27 april

Jo, fritt inträde var det också.

Hur vet jag nu detta? Jo, allt är saxat från Vänsteraktuellt, medlemstidning för V i Stockholm som jag fortfarande per e-post trots att jag gått ur partiet.

Och man kan ju undra vilken framtid partiet har med medlemmar som i stort sett står eniga runt den politik som partiet för idag. Libyen är ju, hur stor den frågan än är, bara ett i en rad av bockar i kanten vad det gäller V:s göranden och låtanden.

7 kommentarer:

Pierre Gilly sa...

Fast marxister har inte alltid varit mycket till antiimperialister. Marx skrev att det brittiska kapitalet skulle "öppna det underutvecklade" Kina. Camus motsatte sig Algeriets frigörelse med hjälp av samma idéer. Öst är stagnerande samhällen, men utvecklingen kan komma från Väst, i form av kolonialism. Teshale Tibeau kallar det "orientalism i rött".

Björn Nilsson sa...

Det finns en bok av Jan Sandegren "Arbetarklassen och de förtryckta folken" som jag tror behandlar det där. Men skrev Marx så? Jag minns en grej från "Manifestet" om att de låga varupriserna skjuter ned de kinesiska murarna. De mer ordinära politikerna i Andra internationalens partier i kolonialstaterna var väl inte mycket till marxister?

Hannu Komulainen sa...

Det här är djupa frågor. För en historisk materialist är ju kapitalismen en högre samhällsform än feodalism, så då bör man ju faktiskt, som Marx tycktes göra, anse att kolonialismen spelade en historiskt progressiv roll, just genom att sprida kapitalismen. Det finns ett drag av "amoralism" hos Marx, som är diskutabel, tycker jag, men det kanske är ett arv från Hegel. Är Historiens Framsteg överordnade enskilda människorgruppers, som indianstammars utplåning? Var verkligen det antika slaveriet ett framsteg jämfört med den "primitiva kommunismen"? Varför tog vänsterflygeln i 2:a internationalen ställning mot imperialismen? Var det inte huvudsakligen för att de koloniseradefolkens kamp försvagade den egna fienden, kapitalet i det egna landet? Moral spelade liten roll i sammanhanget, tror jag.

Hannu Komulainen sa...

Jag kanske var lite orättvis. Var det inte under Andra internationalens tid, som parollen "Arbetare i alla länder förena er!" ersattes av "Arbetare och förtryckta folk i alla länder, förena er!" Den tyska, marxistiska socialdemokratin fick upp ögonen för att det finns fler former av förtryck än kapitalets förtryck av lönearbetare.

Lasse Strömberg sa...

Ett partimöte i v-föreningen Hägersten-Skärholmen tog ett beslut om att inte stödja flygbombandet i Libyen eller att skicka JAS-plan till landet...
Se det finns olika uppfattningar i V.

Björn Nilsson sa...

Det är bra att några har vett och säger ifrån, Lasse. Men når detta fram till genierna på K84?

Hannu, det går ju inte att lossgöra ens Marx egen uppfattning från den tid när han levde. Kan man inte säga att han var ovanligt lite präglad av fördomar mot icke-vita folk? Dessutom hann ju han och Engels modifiera sina synpunkter på "den nationella frågan" vartefter de lärde sig mer om världen. I deras tidiga skrifter från revolutionsåret 1848 och den tiden finns en del saker om vissa slaviska folk och mexikanare som inte låter så progessivt. Men som tyska patrioter gillade de inte heller danskarna som ockuperade Schleswig och Holstein.

Tillhör inte parollen "arbetare och undertryckta ..." Tredje internationalen? Den Andra internationalen hade väl väldigt svårt att bli av med vit chauvinism, och tyska socialdemokratiska partiet innehöll prokoloniala element.

Niss sa...

Här har vi alltså ett inbördeskrig i ett oljerikt land där västmakterna tagit ställning för den ena parten och den part man tror sig ha lättast att dupera (Gaddafi har ju alltid varit en svår nöt för västmakterna att knäcka).

Sålunda vräker man alltså atomsopor (utarmat uran)över den andra halvan vars befolkning likt Serberna i Jugoslavien, är likställda med Gaddafi, Hitler och den onde själv och därmed enligt anglo-amerikansk svartvit logik, "bad guys" dvs fullt legitima mål för såväl atomsopor som propaganda från de sedvanliga papegojkonglomeraten...