söndag 3 april 2011

Skakiga banker och knark

Har bankslakten i USA lugnat ned sig? I januari stängdes enligt deras finansinspektion 11 banker, det var 12 i februari men bara 3 i mars. Summa 26 hittills i år. Är det lugnare tider, eller lugnet före stormen?

På tal om banker, en del får ju inte gå omkull för att de är för stora. Jag hade en egendomlig historia uppe förra året - en storbank i USA slapp undan med småböter efter att ha tvättat enorma summor åt mexicanska knarkkarteller. Nu kommer en artikel som ger fördjupning i ärendet. Var det månne den pågående bankkrisen som räddade bankjätten från strängare åtgärder? Eller om man omformulerar frågan: användes pengar från knarkaffärer för att rädda det skakiga banksystemet?

Inga kommentarer: