lördag 2 april 2011

Om en iranier sa något sådant ...?

Iran har inga kärnvapen. Inga arabiska stater har kärnvapen.  Men Israel har det. Jag fick en mindre chock när jag läste vad som finns på den här länken. Man kan klassa uttalandet som yrandet från en galning, en stolle som bara representerar sig själv. Kanske det är det. Man kan fråga om det är äkta, och rätt översatt. Men tänk om en iranier hade sagt något sådant, med rätt eller fel översättning, med mer eller mindre förvirring i hjärnkontoret, tror någon att det fått passera i tystnad i våra västerländska media?

Frågan är: finns det ett reellt hot mot Europa från ett allt mer religiöst-extremistiskt och hänsynslöst kärnvapenbeväpnat Israel, och vad tänker Europa göra åt det? Iran utsätts för sanktioner. Borde de inte riktas mot Israel, innan man hittar på något verkligt otyg?

6 kommentarer:

/lasse sa...

När det gäller palestinierna säger Martin Karfeld väl bara vad vem sim helst som vill se kan se om läget. Man vill helt enkel inte ha någon riktig uppgörelse därför att man avvaktar tillfället som kommer att göra det möjligt med den slutgiltiga etniska rensningen. Den var inte möjlig att göra när staten bildades, man kom då bara halvvägs med den etniska rensningen.

Jag förmodar att SD som numer är riksdagens sionistvänligaste parti när och om det sker kommer att ta emot palestinierna med öppna armar i sin iver att hjälpa sionisterna.

Björn Nilsson sa...

Även den som ger blanka fan i palestinierna borde väl fundera på vad israelerna tänker göra med sina bomber. Fantiserade karln, eller sitter det figurer på Israels generalstab och planerar sånt här? Kan man lita på att de bara är avsedda för massmord på icke-vita människor utanför Europa?

Anonym sa...

Kan man lita på att karln själv existerar och inte är ihopfantiserad av figurer som försöker dra vita människor i Europa vid näsan? Konstigt är det i varje fall att det inte går att hitta en enda publikation av honom på de stora biblioteken trots att han ska vara en "noted military historian".

Anonym sa...

Ett land som av sin "regering" och utbildningssystem ständigt är satt i undantagstillstånd, hat mot ickejudar av speciellt arabisk börd och vars befolkning (en ökande våg av migration dränerar landet på sådana som lyckats hålla sig relativt friska i huvudet) och deras representanter består av fanatiska tribalorienterade paranoiker som ser "antisemitism" "förintelseförnekelse" och död och olycka överallt, kan knappast anses som tillförlitliga.

Som vi har sett i speciellt fallet USS Liberty och alla utomrättsliga mord på egna allierade i västländerna drar man sig inte för någonting alls i jakten på hjärnspöken ,som om de inte finns ständigt uppfinns, och villfarelser om raslig överhöghet. tankegången förklaras på ett utomordentligt vis av Gilad Atzmon, tidigare israel själv:
http://www.counterpunch.org/atzmon03032007.html

Theodor Hertzl hade en agenda i början av förra seklet,en dröm om en heljudisk stat mellan Eufrat och Tigris (såsom avbildat i flaggan), som fullföljts till punkt och pricka. Där ingick även att införskaffa medel att uppnå det med.

Det israeliska psyket befinner sig nu på en suicidal "Masada"-nivå.

Drömmen om en "ren" stat (på andra folks land) accepterad av omvärlden föll liksom den ideologi ur vilka dunkla källor sionismen dricker samma vatten, nazismen, på sin egen orimlighet. De Massfördrivningar och folkmord sionisterna anställt på landets ursprungsinvånare under 60 år och rasåtskillnadsmurar runt små beskjutna indianreservat att hålla dem i skyndar bara på processen mot en avveckling av den sista apartheidstaten mot ett demokratiskt land för alla medborgare oavsett ras och etnicitet.

Tyvärr KAN, som vi har sett resultaten av i alla de krig oroligheter och ockupationer i mellanöstern israelerna lobbat igenom, genom mäktig representation i USA, landet (säkerligen med atomvapen i ett visst läge) dra med sig stora delar av världen, om inte hela, i fallet...

I detta läge kommer inte ens den kosntgjorda andning i form avamerikanska skattepengar och massförstörelsevapen utan vilket den sionistiska statsbildningen inte skulle klara sig en minut liksom tysta erkännanden av korrumperade europeiska regeringar att hjälpa. Fallet är oundvikligt. Historien ger tydliga fingervisningar om det.

Björn Nilsson sa...

17:14. Kan vara så, jag skall försöka kolla en gång till. Men i och för sig, inte ens en icke-existerande iranier skulle nog tillåtas att säga något sådant.

Anonym sa...

"... inte ens en icke-existerande iranier skulle nog tillåtas att säga något sådant": inte så säkert -- de som "tillåter" en icke-existerande israel att sprida sådana icke-existerande uppfattningar accepterar nog vad som helst. Den icke-existerande iraniern skulle f.ö. knappast ens fråga om tillåtelse.