måndag 4 april 2011

Komplettering av rättelse

En komplettering till föregående rättelse, så att ingen missar: den herre med dubiösa åsikter, och vars existens man kunde tvivla på, heter i själva verket Martin van Crefeld och det kufiska uttalandet om atombomber mot Europa finns återgivet på en wiki-sida. Fast man får ju alltid fundera över hur tillförlitlig wikin är, hur det här uttalandet ser ut i ett större sammanhang, etc. Typisk historisk källkritik alltså. Otrevligt låter det i alla fall och kan nog stämma överens med stämningarna hos vissa grupper i Israel.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för rättelsen! Wiki-artikeln refererar i not 4 till en artikel i The Guardian/Observer där det aktuella citatet -- mycket riktigt i ett hypotetiskt resonemang -- får sin pessimistiska bakgrund och blir begripligt.

Hannu Komulainen sa...

Av wikipedia-artikeln framgår att även om karln måste betraktas som en fiende, så verkar han vara både smart och självständig. Han insåg ju att invasionen av Irak inte skulle bli någon framgång för USA. Och att Bush borde ställas inför domstol!

Jan Wiklund sa...

Och dessutom tycker ju van Crefeld att Israel mycket väl kan ge upp Västbanken. Så han är nog inte en sån mörkman som han kan verka...