fredag 22 april 2011

Ny blogg om Indien - Indiensolidaritet

Då och då kommer det en ny förhoppningsfull blogg som vill upplysa medmänniskorna om väsentliga frågor. Ofta blir den första tiden som är svår. Bloggaren/bloggarna har stora ambitioner, men så av någon anledning falnar intresset, det blir för lite tid att skriva, materialet räcker inte till för att prestera något vettigt, etc. Men när det gäller den färska bloggen Indiensolidaritet borde risken vara ganska liten, åtminstone vad det gäller mängden av material om Indien. Det finns nog hur mycket som helst. I första hand vill den belysa upproren bland stamfolk i centrala Indien, ofta under ledning av det maoistiska partiet, och den allt våldsammare kampen ute i skogarna. Men enligt avsiktsförklaringen kan det bli mycket mer.

Jag är ju förmodligen en av få svenska bloggare som då och då tagit upp indiska angelägenheter och klagat över att det känns ensamt, men när nu Indiensolidaritet har sjösatts kanske jag kan lägga ner de klagomålen, sluta fuska med indienrapporter och i stället låta Indiensolidaritet göra jobbet. Spännande, vi får önska lycka till!

1 kommentar:

einartysken sa...

Tack, Björn, för tipset om Indiensolidaritet. Som du säger - avsikten är god, men vi måste se hur det går i fortsättningen.
Men det är bra att skicka dem materialet som man själv inte har användning för (utom att spara det i det egna archivet).