lördag 14 maj 2011

Inkomst och minne

Här är en bloggpost med konstiga hjärnbilder igen, i samma tradition som den från i onsdags.

Pratar man inte om folk som inte har alla hästar inne i stallet (eller var det 'hagen') när de har svårt att fatta? Fast här handlar det om hippocampus - sjöhäst - som en del av den mänskliga hjärnan kallas. Och stämmer det som man hävdar i en PLoS-artikel om förhållande mellan ekonomiskt status och minnesutveckling hos barn så är det här inget att skämta om.Stimulans från omgivningen, hur föräldrarna beter sig, samt mängd och typ av stress som ett barn upplever påverkar hjärna och uppförande säger forskarna. Fattigdom kan tänkas inverka genom att barn som lever i sådana miljöer ofta drabbas av kraftig stress och får sämre stimulans från omgivningen. I den här studien av forskare i USA har man studerat förbindelsen mellan socioekonomiskt status och hippocampus. Hippocampus är en region i hjärnan som är inblandad i lärande och minne och som man vet påverkas av stress. Vad forskarna funnit är att barn med lägre inkomstbakgrund ( = fattiga föräldrar/vårdnadshavare) har mindre täthet av grå materia i hippocampus. Det där med "små grå celler" kanske inte är ett så dumt uttryck? Att ha böcker hemma och läsa för barnen verkar dock vara bra.

Att ren svält är skadlig för hjärnans utveckling hos barn har varit känt länge men här verkar forskningen ha tagit ytterligare ett steg och länkat hushållets inkomst till barnets utveckling vad det gäller vissa centra i hjärnan med avseende på olika inkomstgrupper. Kanske resultatet har påverkats av att USA är ett land som kan bjuda på rejäl fattigdom, med stora grupper som lever på matkuponger och faktiskt upplever närapå svält i vardagen. I Sverige tror jag inte vi har kommit dit - inte ännu, i alla fall. Men det gäller att vara vaksam.    För att spetsa till det: skall goda inkomster hos föräldrar vara ett villkor för att deras barn skall tillåtas få en bra utvecklad hjärna och därmed en hoppfull framtid?

PS. Tipset om PLoS-artikeln hittade jag här, med ytterligare synpunkter i ämnet. DS

Inga kommentarer: