måndag 16 maj 2011

Friformsframställning

Här är en sak som jag hade uppe för mindre än ett år sedan, men som verkligen inte blivit mindre aktuell. Nu har jag fått lära mig att det heter friformsframställning på svenska.

Friformsframställning, (FFF), en tillverkningsteknik där föremål byggs upp skikt för skikt direkt från CAD-data eller 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, free form fabrication, layer manufacturing och rapid prototyping. ... Det största användningsområdet är för prototyptillverkning i industrin, men många andra applikationsområden är under tillväxt, bland annat medicinska implantat och direkttillverkning av färdigdetaljer. Tekniken lämpar sig bäst för små föremål i små serier med komplexa former.

Återigen kommer ny information från Det Progressiva USA, bland annat att priset för apparater av den här sorten sjunker. Själva skrivaren verkar nu vara nere i under 10.000 kronor. Sedan bör det tillkomma ytterligare kostnader för konstruktionsutrustning (dator och program) samt råmaterial för själva produktionen, men nu är man nere på nivåer där startkapitalet inte längre är så avskräckande. Det behövs några kunniga tekniker, lite pengar, och idéer och avsättning för vad man producerar - men man behöver inte ha en jättestor firma i ryggen längre. Man får förutsätta att tekniken kommer att förfinas ytterligare, såväl mot ännu mer komplexa former som kanske mot längre serier. FFF ingår ju i en datorrevolution som bara är i sin linda ännu. Det verkar i alla fall som ett lovande sätt att sprida småindustriell teknik ut i byar långt från allfarvägarna.

På tal om litet och billigt, jag såg en blänkare om en billig apparat som kan ta vatten direkt ur luften. Vet inte hur mycket av "luftprojekt" det är, men håller det så verkar det lovande. Vattenfrågan är ju svår på sina håll. (Ja, texten är på tyska, men om nu folk pratar telugu och tagalog så kan man väl gå med på att tyska också går an för den som envisas med att inte prata engelska!)

Inga kommentarer: