tisdag 22 maj 2012

En bra fråga

Här är en bra fråga:

Är det som sker i ekonomin nu bara en tillfällig krusning på ekonomins yta, som går över när man bara har kommit fram till vad som ska göras, eller är det som sker är av så grundläggande och genomgripande karaktär att det kommer att förändra hur ekonomin fungerar och hur jobb skapas.
Den ställs av TCO-utredare Mörtvik. Han tror att det inte bara är en tillfällig krusning, utan att det handlar om en fjärde industriell revolution, som dessvärre politikerna ännu inte verkar förstå. För det kommer att krävas politiska ingrepp:

Nu kommer det att visa sig att de länder vars politiker förstår att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv kommer att lyckas bäst. När den pågående industriella revolutionen rullar på räcker det inte med åtgärder för att få ned underskott i ekonomin, eller få ut fler på arbetsmarknaden. Tillväxt och konkurrenskraft kräver efterfrågan och framtidstro, men också kloka och omfattande investeringar i forskning, utveckling, återkommande utbildning och ständiga innovationer. De som mitt i allt detta förstår hur denna förändring är ett steg på vägen mot en klimatsmart ekonomi kommer att ligga steget före. Så gäller även de länder vars politiker kan skapa ekonomisk och kompetensbaserad omställningstrygghet för alla de yrkesverksamma som kommer att leva mitt i förändringen.I det perspektivet räcker inte våra nuvarande svenska ambitioner när det gäller a-kassan, innovationspolitiken, infrastrukturen och utbildningsystemet för att behålla konkurrensfördelarna.
Jag har en känsla av att det är det där med konkurrens och tillväxt som kan stjälpa de goda intentionerna. Hur vore det med samarbete,  med nedväxt i de överrika länderna och tillväxt där det verkligen behövs? Och det där med att 'skapa jobb', är det en lycklig term? Är det inte i själva verket så, om vi bara ser till Sverige, att mängder av möjliga arbeten existerar, men de är inte tillsatta? Finns det inte i själva verket utrymme för mängder av nyanställningar till nyttiga arbeten inom vård-skola-omsorg, offentlig service, etc?

Inga kommentarer: