lördag 12 maj 2012

Historiskt dokument


Framsidan på en liten bok som nu är i min ägo. KSF - Konsumentföreningen Stockholm. Nr. 51690 avser ett medlemskap i Konsum som inleddes 10 september 1929. Officiellt var det morfar som stod för boken, i praktiken var det nog mormor som fick sköta den. Så småningom fördes boken över till min mor. När hon avled tog jag över hennes medlemskap i Konsum. Så här är ett medlemskap som vandrar med generationerna. Dåtidens Konsum-butiker har inte mycket gemensamt med dåtidens. Och det är väl egentligen samma med gemenskapen över generationerna - de hade sitt liv, jag har mitt. Men det här är i alla fall ett historiskt dokument som kan ge en eller annan tanke.

Inga kommentarer: