lördag 12 maj 2012

Massmorden i Korea

Sanningen kryper fram, fast det tar tid, så lång tid att de flesta ansvariga redan avlidit och därmed inte kan ställas till ansvar. Det gäller Korea från slutet av fyrtiotalet och under kriget 1950-1953:

Ytterst få svenskar känner till att den sida vi stödde moraliskt och praktiskt, Sydkorea, utförde systematiska massakrer på civila före och under kriget. I en paranoid jakt på möjliga vänstersympatisörer, som man såg som nordkoreanska femtekolonnare, mördades flera hundratusen oskyldiga av sydkoreanska soldater och milisgrupper. Även Nordkorea och kommunistiska gerillasoldater gjorde sig skyldiga till massakrer på civila. Men dessa var, trots den allmänna bilden av Nordkorea som krigets ”onda” sida, inte alls lika omfattande och systematiska som Sydkoreas.
Det finns suddigheter i Svenskan-artikeln om massakrer begågna av sydkoreaner under Koreakriget. Exempelvis framgår det inte klart att Sovjets styrkor drogs bort från norra Korea 1948 medan USA-styrkorna fanns kvar i söder. Inte heller att nordsidan hade den politiska fördelen av att dess ledare var personer som bekämpat den tidigare japanska ockupationen av Korea och därför hade större trovärdighet som patrioter än de politiker USA stödde i söder. Det påminner om situtationen i Vietnam, där USA backade upp politiker som tidigare arbetat för den franska kolonialmakten. I Korea, Vietnam och en del andra länder blev den kommunistiska rörelsen stark genom att också vara ledande i kampen för nationell befrielse.

I och med att USA fanns kvar som militär ockupationsmakt i södra Korea efter 1948 kan inte USA fritas från ansvaret för massmorden mot civila. USA hade högsta ansvaret. Dessutom torde USA-styrkor också ha varit inblandade i massakrer när kriget började. Hela kriget blev en massaker. Har för mig att jag läste en notis i Dagens Nyheter för en del år sedan om en stackars (kanske bäst att skriva: obs ironi!) USA-soldat som ännu efter femtio år hade mardrömmar på grund av skriken från barn som dödades av USA-trupper.

Nu går vi mot nya krig och nya massmord.


2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Picasso har gjort en målning med namnet "Massakern i Korea" om en massaker av koreaner i järnvägstunnel.

Björn Nilsson sa...

Ja, väldigt mycket av vad som hände där (och på annat håll) var känt redan från början. Jag antar att det avfärdades som "kommunistisk propaganda". Döda koreaner var väl ingen här i demokratierna som brydde sig så mycket om.