lördag 19 maj 2012

Tysk piratekonomi - del tre

Här är sista delen av mitt lilla översättningsförsök, del ett här och tvåan här. Jag var inne för en stund sedan och tittade på svenska piratpartiets huvudsida men kunde inte se något i stil med tyskarnas radikalism. Läste jag slarvigt, eller är man mer snävt inriktad på nätövervakning, fildelning och liknande klassiska piratfrågor i det svenska partiet, och vad berör det i så fall på? Inflytande från nyliberaler utan större egna erfarenheter från ekonomisk grundverksamhet exempelvis inom industri? - Hur som helst, de här tyska inläggen får sjunka in ett par dagar, synpunkter välkomnas, och så kommer jag förhoppningsvis tillbaka med ett övergripande resonemang.

Sista avsnittet om 'Leiharbeit' angriper den alltmer vildvuxna branschen av bemanningsföretag, där fast anställda och inhyrda 'konsulter' hetsas mot varandra.

Begränsning av bemanningsarbete 
Tillfälliga arbeten är ett användbart och nödvändigt ekonomiskt verktyg för att hantera arbetstoppar. Under senare år har det dock visat sig att detta instrument missbrukas av fler och fler företag för att kringgå anställningsskydd och kollektivavtal och minimilöner. I enskilda företag utgör tillfälligt inhyrda nu även internt ett slags konkurrens och press på de fast anställda. Vanligen är arbetsgivarens kostnader för tillfälligt inhyrda lägre än för de fast anställda, då bemanningsföretagen erbjuder arbete till lägsta löner. Detta leder så småningom till en låglönespiral. 
Bemanningsarbete bör av denna anledning - som tidigare varit fallet- vara begränsat. Vi kommer att fastställa en övre gräns på sex månader för tillfälliga anställningar.  Piratpartiet kommer att justera lagen om tillfälliga anställningar (AUG) i enlighet därmed.
Enligt den franska modellen bör tillfällighetsarbetare inte utgöra en tillgänglig billig massa som kan ställa de ordinarie arbetarna under tryck, utan de skall kompenseras för sin avkrävda flexibilitet med höjd lön.
Dessutom kommer vi att införa en högsta andel av bemanningsarbetare till tio procent per företag i förhållande till de fast anställda.


Inga kommentarer: