fredag 18 maj 2012

Tysk piratekonomi - del ett

Igår lovade jag lättsinnigt att försöka presentera några synpunkter om ekonomi som finns på tyska piratpartiets hemsida. Här kommer del ett som finns under huvudrubriken Arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor och med underrubriken Rätt till säker tillvaro och social delaktighet
Alla har rätt till trygg tillvaro och delaktighet i samhället.
Att respektera och skydda människans värdighet är grundlagens viktigaste bud. Människan kan bara leva i värdighet om det sörjs för dess grundläggande behov och möjlighet till social delaktighet. I vår penningekonomi är en inkomst nödvändig för det.
Om inkomst endast kan fås genom arbete måste full sysselsättning råda för säkerställande av alla människors värdighet. Under dessa förutsättningar har full sysselsättning varit ett viktigt mål för den ekonomiska politiken. Man kan försöka att uppnå detta på två sätt: genom ekonomiska stödåtgärder i syfte att skapa arbetsplatser, eller genom statligt finansierade arbetsplatser med säkert uppehälle som det primära målet. Båda är omvägar, och kräver omfattande offentliga medel.
När emellertid offentliga medel används måste detta ske så ändamålsenligt som möjligt.  Eftersom målet är en inkomst som säkrar uppehället för alla bör denna inkomst garanteras var och en direkt. Endast därigenom är varje människas värdighet utan undantag säkrad. Liksom idag redan bl.a. offentlig säkerhet, kommunikationer och stora delar av utbildningssystemet ställs till förfogande utan direkta mottjänster, bör också säkert uppehälle vara en del av infrastrukturen.
Vi pirater är övertygade om att det överväldigande flertalet människor kommer att använda en säker existens som grund för utveckling av sina ekonomiska och sociala möjligheter. Trygg tillvaro skapar fritt utrymme för självbestämd bildning och forskning samt ekonomisk förnyelse. Det underlättar och möjliggör att ta oavlönade förtroendeuppdrag, att ta hand om anhöriga, att vårda barn, oberoende journalistik, politisk verksamhet eller skapandet av konst och fri programvara. Detta gynnar hela samhället.
Piratpartiet har därför inriktat sig på lösningar som individuellt och villkorslöst garanterar en trygg tillvaro och social delaktighet, och därigenom vidmakthåller och möjliggör ekonomisk frihet. Vi vill förhindra fattigdom, inte rikedom.
Formuleringen om en säker inkomst som en del av samhällets infrastruktur har jag inte sett förut, det är en intressant aspekt. Annars tror jag att det här är synpunkter som svenska miljöpartister av Schlaug-generationen inte kan ha så svårt att ta till sig (medan däremot de nyare förmågorna nog skyr tankar av det här slaget). Det uppstår givetvis mängder av frågor när man läser det här (samt frågan om mitt försök till översättning är lyckat i alla delar - skriv och klaga om något verkar tokigt!). Ytterligare ett par delar om pirat-ekonomin kommer om några dagar, har jag tänkt mig.

2 kommentarer:

Skvitt sa...

Det är mycket intressant läsning. Deras tankar, och framför allt deras politik, vill jag inte bedöma innan jag har läst resten av dina inlägg om partiet.

/Skvitt

Björn Nilsson sa...

Som varande tyskar och pirater har de säkert en mängd konstiga ideer också, men det räcker ju gott med att ta fasta på det som verkar bra och användbart.