fredag 7 mars 2014

En varningssignal?

Det här är klipp ur en intervju med Vladimir Putin som publicerats på Nyhetsbanken. Jag har kursiverat några fraser som verkar särskilt intressanta:

Ingenting [i Ukraina] har ändrats till det bättre, eller nästan ingenting. Korruptionen har nått en nivå som vi aldrig kunnat drömma om här i Ryssland. Att vissa berikar sig och klyftorna ökar är problem som även vi har gott om, och de är mycket akuta, men i Ukraina är de ännu mer akuta, i kubik och kvadrat. ...

– Förresten förstår jag människorna på Majdan som fortfarande kräver inte någon form av fasadreparationer av makten, utan genomgripande förändringar. De har blivit vana vid att en grupp skurkar ersätter en annan. ...

    – I de östra regionerna har man börjat utse guvernörer som är oligarker, miljardärer. Naturligtvis behöver man inte acceptera detta, naturligtvis betraktar de detta som ett resultat av en orättvis privatisering.

   – I Dnepropetrovsk har Kolomojskij tillsatts som guvernör. En ovanligt stor skurk. ...
Skurkar, oligarker, individer som lade beslag på statsegendom när Sovjetunionen avvecklades. Om man är känslig för nyanser kan man fråga om Putin skickar upp en diskret (eller kanske inte så diskret) varningssignal: oligarkerna och deras korruption är ett allvarligt problem, inte bara i Ukraina utan också i Ryssland, och det behöver man inte acceptera. Privatiseringarna har varit orättvisa och detta kräver genomgripande förändringar.

Dessa korrupta och impopulära oligarker kan inte existera utan stöd någonstans ifrån. De är inte allsmäktiga. Om stora delar av folket (i Ukraina och Ryssland) får uppfattningen att Moskva tänker ta itu med oligarkerna och skära ner deras makt lär det inte orsaka några större protester på hemmaplan. Snarare skulle Putin stärka sin position. Skulle det hända kan man misstänka upprörda reaktioner i väst däremot, om skurkarna de tänker samarbeta med försvinner bakom galler. Jag bara gissar, men här skulle Putin under snyggare former kunna göra något som kommunister tidigare försökt sig på: en utrensning som genomförs både uppifrån och nerifrån för att få ordning på parasitära skikt på nivån lite under högsta ledningen.

Som erfaren underrättelseman måste Putin ha rätt god information om stämningar i folkdjupet. Fanns det inte en gammal socialdemokratisk paroll om att "lyssna till rörelsen"? 'Vlad the Hammer' har nog lyssnat en hel del ... Vi får väl se hur det går.

2 kommentarer:

martin sa...

Jag är rädd att den typ av korruptionsbekämpning som du ser, är lite gammalmodig. Det är förmodligen inte alls så Putin tänkts sig lösa problemen med korruption.

Jag tror att det handlar om att skapa en rysk CSR (Corporate Social Responsibility), eliminera korruptionen genom att göra den allierad med staten. USA och väst kör stenhårt med CSR för att stärka sina positioner och nationella intressen. Det är det Putin förmodligen vill svara med, där man får starka kapitalister i landet att alliera sig med staten för att stärka sina kapitalistiska och nationella intressen. På så vis får han allierade kapitalister i ryssland som givetvis kommer stävja korruption hos de kapitalister som inte "tar sitt sociala ansvar". En sorts legalisering av vissas korruption som gör att de deltar i att stampa ut den för nationen skadliga korruptionen, den som kan utnyttjas av transnationella intressen.

Björn Nilsson sa...

Kapitalisterna i öst och väst är väl allierade med de stater (som de samtidigt glatt plundrar)? - Jag antar att läget på sina håll i öst är så illa vad det gäller korruption att även rätt milda motåtgärder (att ta bort de värsta avarterna) kommer att vinna brett folkligt stöd. I den ryska traditionen verkar man uppskatta en stark 'lillefar' som tar småskurkarna i kragen och tvingar dem att uppföra sig lite bättre, och kanske moderniserar en del medan han ändå är igång. Ivan 'den förskräcklige', Peter 'den store' och Josef 'Stalin' arbetade i den traditionen.