onsdag 19 mars 2014

Orimligt. Yrkesförbud? Pensionsstöld

Man bör vara försiktig med uppjagade rapporter i media. Det händer ofta att viktiga detaljer medvetet eller omedvetet faller bort. Skulle dessa detaljer också presenteras skulle bilden av händelsen kunna bli helt annorlunda. Jag minns när det för många år sedan pratades upprört om "det meningslösa våldet" när en yngling blev ihjälslagen på Söder i Stockholm. Det verkade som en oskyldig kille som råkade illa ut - senare blev det en helgalen figur som försökte slåss med en planka men själv fick en definitiv smäll (om jag minns rätt). En del 'underliga' domar i brottmål kan också skrivas på detta konto. När domstolen tar hänsyn till alla fakta i målet så kan det komma fram saker som media inte rapporterat om, etc etc.

Nå, efter dessa till försiktighet manande inledande ord vill jag hänvisa till en artikel på den ständigt invandrings- och islamtjatande sajten Avpixlat. Den handlar om att en tillfälligt inhyrd gymnasielärare här på Söder förlorat jobbet på grund av att han är engagerad i sverigedemokraternas ungdomsförbund sdu. Ingen annan anledning har angivits än att vissa elever påstått sig vara oroade. Grabben har inte fått några anmärkningar vad det gäller utfört arbete, det har han utfört bra och inte agiterat under lektionerna eller uppträtt olämpligt mot någon.

Om detta stämmer är avsked orimligt och luktar yrkesförbud. Frågan är om det skadar sverigedemokraterna, eller om det snarare ökar partiets dragningskraft. Om man inte automatiskt ser alla sd-are som Fan själv kan det ju luta åt att man i stället får sympatier för den som uppenbart behandlas fel. Vill antirasisterna verkligen ge sd en offerroll?

Det gäller att inte bara ta sd som invandrarfientliga tokar, även om de har en irriterande vana att försöka få det mesta att handla om invandring. Jag fick syn på den här Avpixlat-artikeln som handlar om plundringen av pensionsfonderna, skriven av en äldre statistiker med erfarenheter av området. Sådant är ju politisk dynamit. Själv tappade jag 3/4 av min intjänade ATP exempelvis, och jag är ju inte ensam om detta. Ilskan är stor över vad som hänt, och nyligen sänktes pensionerna igen.

Anledningen till att sd ändå kanske inte kan driva frågan hårt är att partiets ekonomiska filosofi är ganska primitiv. Förmodligen kommer man att stupa på frågan "var skall pengarna tas ifrån?" om det blir tal om återbetalning av knyckta pensionspengar. Då blir det väl lite allmänt svammel om att invandrarna kostar för mycket, och så är den frågan död.

Jag antar att partiet fortfarande tror på "finansiering" i varje läge ... men om partiet inte gör det, utan tar till sig modernare penningteorier kan det bli en annan sak och ytterligare en röstmagnet. Men just det tycker jag vänstern (vad man nu menar med detta begrepp numera) skulle ta tag i i stället. Hur som helst: man skall inte underskatta det där gänget, även om de ibland kan lägga ganska tjocka lager av pixlar över saker som de inte vill att folk skall se.

11 kommentarer:

martin sa...

Tja, skolan ville uppenbarligen inte ha läraren. Vi försökte bli av med vår religionslärare i gymnasiet eftersom undervisningen inte fungerade, hon kränkte rutinmässigt icke-kristna och lektionerna urartade alltid i hetska diskussioner mellan oss elever och läraren. Skolan omplacerade elever av annan än kristen religion, ateister fick stanna.

SD-läraren kan hålla upp sin politiska kränkthet emot elevers religiösa kränkthet. Hade det rört sig om förintelseförnekare och judiska barn, hade valet varit solklart, varför är det inte solklart nu?

Kommunistiska partiet fick inte så stor draghjälp av sitt yrkesförbud. Svarta listornas folk gav inte KP ett stort uppsving. Kränkthet kan man använda för att få stöd av en minoritet.

Jan Wiklund sa...

Så länge högerpopulisterna håller sig till de etablerade partiernas nyliberala floskler är de ofarliga. När de blir keynesianer däremot - se 30-talets Tyskland!

Dan Gmark sa...

Om ”stölden” från AP-fonden

Det finns ingen anledning att lita på Avpixlat i detta fall, (heller). Och även försäkringsstatistiker kan ha fel, liksom skribenter i Svenska Dagbladet. Det Nya Pensionssystemet är synnerligen komplicerat och det sprids en mängd myter om hur det fungerar och hur det kom till. Men några saker kan vi slå fast.

1) Det var inget lån ur AP-fonderna som beslutades 1994, det var en reglerad överföring. Regeringschefen då hette Carl Bildt, inte Ingvar Carlsson.

3) De närmare detaljerna i pensionssystemet, inklusive överföringen, utarbetades inom den s.k. Pensionsgruppen, som bestod av de borgerliga partierna plus socialdemokraterna. Motivet för överföringen var bl.a. att staten skulle kompenseras för att den tog över ansvaret för förtids- och efterlevandepensionerna.

Detta är fakta. Sedan kan man diskutera om Den Stora Pensionsreformen var bra eller inte. Själv anser jag att den var dålig och onödig. ATP-systemet hade kunnat fortsätta att fungera, med smärre justeringar.

Källor till händelser så långt bak i tiden är svåra att hitta på nätet, men här är ett citat ur en departementspromemoria från februari 1998:

”….Att det skulle ske en sådan
överföring ingick även i riksdagens beslut 1994. I proposition
1993/94:250 sägs:
"Den exakta utformningen av övergången från dagens ansvarsfördelning
mellan statsbudget och pensionssystem till det
reformerade systemets ordning får avvakta fortsatt beredning och
anpassas till ställningstaganden dels angående formerna för uttag av
ålderspensionsavgift, dels hur den framtida finansieringen av sjukoch
arbetsskadeförsäkringen samt förtidspensioneringen skall
utformas. Övergången skall ske på ett sådant sätt att den under
övergångsperioden leder till en finansiell nettoöverföring från
pensionssystemet till statsbudgeten."

Ett par länkar, tyvärr långa. Jag är inte säker på hur jag ska HTML-koda för att få dem kortare:


http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsecure.pensionsmyndigheten.se%2Fdownload%2F18.48e38ecd142391a537c218%2F1384079593526%2F%25C3%2596verf%25C3%25B6ring%2Bfr%25C3%25A5n%2BAP-fonden%2Btill%2Bstatsbudgeten%2B1999-2001%2B131105.pdf&ei=r0gpU4frOsm04AS89YHQBg&usg=AFQjCNFNJ3ZF4eGIgcXerL0xA0PBChZwJA&sig2=aHgL31MMn3KSLAThZy1jMA&bvm=bv.62922401,d.bGE

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fcontent%2F1%2Fc4%2F37%2F51%2Fffeeb0b5.pdf&ei=r0gpU4frOsm04AS89YHQBg&usg=AFQjCNG7qGrgaZiiin32kcrdCHs0mBTeQg&sig2=HLzqvjf8-115DYQ3ZlFIHQ&bvm=bv.62922401,d.bGE&cad=rjaBjörn Nilsson sa...

Martin, om informationen är korrekt har läraren uppträtt oklanderligt och då blir det inte solklart. Eller rättare, det blir nära nog solklart att det inte finns grund för avskedande.

Björn Nilsson sa...

Jan, ja det stämmer nog, sd håller sig inom (budget)ramarna och vågar knappast några egna utflykter. Förmodligen tror de att statsfinanser och hushållsfinanser är samma sak, och då är de fast.

Björn Nilsson sa...

Dan, nyckelfrasen verkar vara "... en finansiell nettoöverföring från
pensionssystemet till statsbudgeten". Sedan är det en fråga om ordval om man kallar det 'stöld' eller något annat. Det är klart att om man kallar det 'lån' kommer frågan om återbetalning upp, medan 'överföring' inte ger samma associationer. Men har man jobbat in sina 30 år av ATP och nästan allt bara försvinner så känns det ...

martin sa...

Björn,
man kan ju numera hänvisa till marknaden för utbildning. Han påverkade företagets pedagogiska marknadsimage på ett sätt som kunde skada framtida vinster. Då kan man väl avskeda vem som helst numera. Låter man eleverna ha åsikter så är det bara ett sätt att ha ryggen fri.

Dan Gmark sa...

Björn:
Jag tycker inte att det är bara en fråga om ordval när man påstår att Göran Persson eller Ingvar Carlsson stal 258 miljarder från pensionssystemet. Överföringarna beslutades av riksdagen, och anser man att riksdagsbeslutet 1994 manipulerades av regeringen, så heter tjuven Carl Bildt. Överföringarna ingick i paketet när Det Nya Pensionssystemet infördes. Ilskan ska riktas mot detta system, som genomfördes av de fyra borgerliga partierna tillsammans med Socialdemokraterna.
Sedan kan man spekulera i att det kanske hade behövts lite större AP-fonder än Pensionsgruppen kom fram till, nu när systemet inte visat sig vara riktigt så stabilt som de trodde då.
Men att du och jag har betydligt lägre pension idag än vad vi räknade med när ATP-systemet fanns, beror inte på några ”stölder” ur pensionssystemets buffertfonder. Pensionssystemets konstruktörer var medvetna om att det skulle ge lägre pensioner, men de hoppades att en kraftig ekonomisk tillväxt tillsammans med premiepensionen skulle kompensera detta. (Resonemanget finns i dokument från den tiden.)

Jag började forska och skriva om pensionssystemet när ”bromsen” första gången slog till och pensionen minskade trots att vi hade högkonjunktur. Här är ett par länkar:
http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=4028

http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=12877

/lasse sa...

Grassman ”Har vi råd med de äldsta”
”Ett land kan inte sätta in framtida pensioner på banken. En privatperson kan göra det, men inte en nation. ...
...
Det enda som kan tillgodose ett lands pensionsbetalningsförmåga om tjugo år är landets produktion av tjänster, varor, av sjukvård och smör då – den dag pensionerna skall betalas och tryggheten ifråga åtnjutas. ...

Med andra ord: det är bruttonationalproduktens storlek och tillväxttakt som avgör den framtida betalningsförmågan när det gäller ett lands pensioner. Hur mycket vi tar ut i pensionsavgifter i tidigare skeden och hur mycket vi lagrar på banken och i fonder och i ATP påverkar den framtida tryggheten främst i den mån den påverkar BNPs storlek och tillväxt. ...

Symboliskt och pedagogiskt kan det naturligtvis ha sitt värde att göra avsättningar och så att säga juridiskt bekräfta samhällets framtida åtaganden till sina äldsta. Men om pengarna inte finns – eller rättare sagt de reala resurserna inte finns – den dag de skall levereras så betyder sådana utfästelser föga. Det har vi lärt under de så kallade kris- och devalveringsår, då våra handlingskraftiga regeringar lurade pensionärerna på åtskilliga ATP-procent. ...
...
Det är inte så att högre pensionsavgifter och skatter i dag garanterar bättre pensioner i framtiden. I stället kan effekten bli den motsatta: en kvävning av produktion och ekonomisk tillväxt. ...
...
Under de demokratiska decennierna hade Sverige en väl¬skött ekonomi med full sysselsättning och tendens till överhettning samt snabb ekonomisk tillväxt. I den situationen var höjda pensionsavgifter och Gunnar Strängs trygga avsättningar av den tidens välfärd även för pensionsändamål berättigade och riktiga. De fyllde den be¬gränsade symbolisk-juridiska funktion som jag har nämnt, men dessutom var sparandet den gången nöd¬vändigt. Ty under femtio- och sextiotalen innebar spa¬randet en dämpning av en konsumtion som hotade att bli för hög, varigenom utrymme bereddes för stora investe¬ringar och samhällsekonomisk balans.
...”

detta är lika sant i dag som då, även det förvärrats dramatiskt under Bildt/Carlsson och inte minst Perssons nyliberala omvandling av Sverige. Den nyliberal lekstugan som en del säger i utlandet.

Vi lever åtminstone sen Breton Woods fall i fiat penningens värld, pengar skapas ur tomma intet. Att spara dessa för framtida betalningar är bisarrt. När det ska betalas ut är det ingen som helst skillnad på om de skapas då eller illusoriskt har ”sparats” i fonder, samma hänsyn måste tas till hur det påverkar inflationen köpkraften. Klart att pensionärerna ska ha sitt om det behövs måste då någon annan grupp stramas åt för att undvika sk överhettning.

Det handlar förstås vilka regler som ska gälla för utbetalning inte om vad som noteras i ev fondersbokföringskolumner. Då när den kris som skapade utanförskap som vi fortfarande lever med skapades skulle långt mer ha tagits ur fonder, lånats eller skapats u tomma intet för att hålla igång ekonomi och tillväxt, då hade pensionerna idag och framöver varit långt bättre än med det enfaldiga ”sparande” som skedde och sker.

/lasse sa...

”Jacob Wallenberg varnar för Sverigedemokraterna
– Vi ser hur ytterlighetspartier som Le Pens (Front National) och Sverigedemokraterna aktiverar sig. De har en plan. Tanken är att gå in och förstöra så mycket som möjligt.”

Man kan fråga sig vad Wallenbäret tror ska förstöras, den nyliberala ordningen som gynnat hans klass så abnormt mycket? Att SD nog skulle förstöra på olika sätt med sin naiva dumhet är sannolikt, men varför tror JW att hans klass skulle förlora?

Förmodar att det måste ha varit mycket länge sen som ett Wallenbär varnade för svensk vänster typ S och V.

Tvärt om har ju något Wallenbär uttryckt sig mycket uppskattande om Persson, typ ”min sort”. Feldt och en lång rad andra har ju också varit mycket uppskattade av landets kapitalistklick. Och naturligtvis belönats rikligt för sina insatser med att överföra välstånd från de många till de få.

Tror nog att även den ekonomiskt ”realistiske” metallaren Löfven har goda chanser att kunna göra sig uppskattad. Från 2002 till 2007 (Perssons S regim) var det en överföring av den totala löneandelen till vinstandel på 0,9 % per år, lönerna hängde inte med produktivitetsutvecklingen. 2008-2012 (Alliansen) stod det stilla.
Kanske dags för Wallenbäret att också varna för Alliansen, får dom makten igen förstör dom för oss. Förvisso genomför de ideologiska förändringar som piskar de svagaste i samhället, det är nog en förmildrande omständighet, men det är trots allt penningen (i den egna fickan) som är det verkliga måttet på en bra politiker.

Jan Wiklund sa...

Hur det än var med pensionsreformen så anser sig i alla fall dåvarande generaldirektören K G Scherman tvungen att ägna sin pensionstid till att åka runt och be om ursäkt för den. Han anser i alla fall att vi blivit lurade.

Och givetvis hade Grassman rätt i att ett land inte tjänar något på att spara pengar. Enda sättet att få mer resurser i framtiden är att investera i ökad produktivitet.

Det har man vetat åtminstone sen renässansen.