tisdag 22 april 2014

Möjlighet till total ömsesidig förståelse?

Jag läser just nu Sven-Eric Liedmans Stenarna i själen. Form och materia från antiken till idag. Mycket intressant. Angående Thomas Hobbes och hans grovhuggna maskinella materialism från 1600-talet skriver Liedman:

Allt i hans värld är artefakter av olika slag. Människan är en maskin som själv skapar maskiner.
Jag fastnade för det där med "själv skapar maskiner". Länge har det rört sig om enkla mekaniska lösningar som kräver mänsklig kraft för att fungera, men med alltmer avancerad teknik kan maskinerna också alltmer agera själva. Det sista (?) steget är datoriserade robotar som kan fungera helt självständigt. De bör bli kapabla att själva utveckla, bygga och programmera nya generationer av robotar.

En svårighet med oss människor är att vi ibland har svårt att förstå varandra, trots att förståelse är nödvändig för att samhällen skall fungera. Vi måste ha någon sorts teori om andra människors sinnestillstånd, det kallas 'theory of mind', för att kunna leva tillsammans med dem. Vi måste förstå lite grann hur andra människor tänker, och hur de kan reagera på olika händelser. Om jag anar negativa reaktioner för att jag armbågar mig fram i en kö kanske jag inte gör det,

Det slog mig att med robotstadiet skulle den svårigheten kunna överbryggas - om man är robot, vill säga. En robot skall inte behöva gissa vad en annan robot tänker. De bör kunna köra över sina data direkt till varandra så att fullständig klarhet omedelbart uppstår. Därmed borde ett robotsamhälle kunna bli ett av fullständig förståelse, inga missförstånd orsakar konflikter!


4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!
Jag gillar den här bloggen, men
resonemangen blir väldigt teoretiska
ibland och innehåller en massa
begrepp som är obekanta för den
stora massan.
Kirkegard sa: för att förstå en annan människa måste man börja
där den befinner sig.

Tommy Sjöberg

Björn Nilsson sa...

Tycker jag skriver rätt anspråkslöst, i alla fall jämfört med de stora filosofiska kanonerna :-) ... men ibland kan det nog hända att jag hoppar över några förklarande tankeled i framställningen och den kan därmed bli svårare att förstå.

Anonym sa...

Det är i första hand begreppen i
kommentarerna jag tänker på, detta
inlägg använder "artefakter" t.ex
Jag har alltid varit emot företeelser som utesluter, alla skall vara med.
Folkbildning är a och o i min värld.
Trist att stora delar av "vänstern"
inte inser det,den vill gärna vara
inbäddade både språkligt och fysiskt.
Sätter en ära i att kunna prata med
och umgås med dom flesta som kommer
i min väg.

Tommy Sjöberg

Björn Nilsson sa...

Hur kan man vidga sin kunskap om nya termer, begrepp, etiketter etc. om man aldrig stöter på dem? Artefakt = konstgjort föremål, till skillnad mot föremål som skapats av naturen utan mänsklig inblandning. Bra att veta.