torsdag 17 april 2014

Frank B. kliver av

Jag har stor respekt för dem som hållit KP och Proletären gående i en svår tid. Men om de är kloka tar de Franks brev som en varningssignal.
Vilken Frank, vilket brev? - Jo, detta är en kommentar från en som var med redan förr i tiden, Stefan Lindgren, och han skriver om Frank Baude.  Muraren Frank Baude ledde sprängningen av KFML 1970 och bildade KFML(r) i stället. En liten men mycket energisk grupp på yttersta vänstern, som tyvärr orsakade en del skada genom att energin inte alltid gick i bra banor. Numera heter (r) i stället KP, Kommunistiska Partiet, och är en tämligen fridfull organisation.

För ett par dagar sedan såg jag uppgifter på sajten Socialism.nu om att Baude lämnat sin gamla organisation och skrivit ett argt brev om utträde. Det verkade konstigt, men nu har bekräftats från olika håll. Brevet kan man läsa här. Att partigrundaren hoppar av borde vara en stor nyhet, men i tidningen Proletären har det inte stått en notis ens om det vad jag vet. Men via Socialism.nu-sajten hittar jag ett inslag på KP:s hemsida. Där säger nye ordföranden att det var ju tråkigt, men Baude får göra som han vill, och det går bra för partiet i alla fall.

Som tecken på att det går bra för partiet nämns att det kandiderar i dubbelt så många kommunalval som i förrförra valet. Är det verkligen en bra mätare på framgången för en organisation som säger sig vilja införa ett nytt samhällssystem? Eller säger det bara att organisationen numera i stort sett är parlamentariskt inriktade tidningsförsäljare som har en del statsbidrag (presstöd) som man inte vill mista genom att bråka för mycket?

Ungdomar som vill ha mer aktivism torde söka sig åt annat håll. Den kritik mot KP:s ledning och politik som framfördes av den mystiskt försvunna Oktoberrörelsen verkar ännu gälla. Nog kan man skälla på Baude för olika saker, men han verkar åtminstone ha en mer proletär inriktning än det nya KP.

Göteborgsvits från förr: "Det är inte ens fel att man grälar. Det är Baudes."

12 kommentarer:

Bosse sa...

Skulle "proletär inriktning" vara att skriva nedsättande om romer och jämställdhet? Sen verkar han ju inte förstå sig på stadgarna han själv antagligen varit med att formulera helelr, så min gissning är att han snurrat till det på äldre dar.
Om du tar på dig läsglasögonen ska du se att den nye partiordföranden uttalar sig i just den artikel du länkar till. Det är alltid lustigt med äldre men som sitter på internet och klagar på att det var bättre aktivitet på deras tid. Inte ovanligt att man förklär besvikelse över en jävlig samtiden och ålderdom till politisk polemik. Det är min erfarenhet.

Björn Nilsson sa...

Ursäkta felskrivningen, man bör inte skriva när man är trött. (Hur stavar du själv förresten? Gått i Björklunds skola?) Sedan kan man ju fundera över det där med borgerlig respektive proletär feminism,och hur roligt det är att stan fylls av tiggare. Var det så vi ville ha det?

Anonym sa...

KP:s femminism, liknar VP:s fullt med snusförnuft, mode ord, de är inte de här frågorna ,som är aktuella, bland folk utanför medelklass Vänstern" , som Baude påpekar. "jag känner mig faktiskt "exkluderad", fotbolls väldet beror på "patriarkatet" jag har inte artiklarna framför mig nu, men jag skrev en insändare då tankegodset började dyka upp, som var mer saklig, den blev inte publicerad, inte ens ett svar. Andra insändare, som kritiserade "femminismen" blev tillrätta visade, debatt blev det inte. Jag kände igen stilen från VP, borgerlig feminism får inte ifrågasättas eller diskuteras! Baude ställer också frågan, var är KP när det händer något? För en utomstående tycks partiets verksamhet endast gå ut på att sälja Proletären och ha möten för de egna medlemmarna? När tog KP indikativt till en demonstration, offentligt möte sist, som riktade sig till almänheten? Sen tycker jag Baude är fyrkantig när han klassificera ,utblottade som "trasproletär" och att dessa skulle sälja sig, så bokstavligt är det nog inte trängt att skrifterna ska tolkas.Men att slå vakt om principen om "generell välfärd" och att bekämpa acceptansen för välgörenhet är självklart Kommunisters uppgift, (har inte följt den frågan i Proletären.) Dine Malmsten

Björn Nilsson sa...

Medan vänsterpartiet idag vill se ut som socialdemokrater förr försöker KP se ut som vänsterpartiet (eller som VPK). En lite riskabel position när även sverigedemokraterna vill se ut som socialdemokrater från förr.

Sixten Andréasson sa...

Instämmer med Dine Malmsten. Försökte också invända mot begreppet patriarkat i Sverige. Fick bara mothugg med typiska V-argument.
Björn, ditt sista korta inlägg var bra (8.44)

Anonym sa...

Men KP ger ut en väldigt bra och innehållsrik tidning! Proletären slår Flamman med hästlängder, för att inte tala om ETC, Fria Tidningen och annat som utger sig för att vara vänster.

Man kan jämföra hur Ukraina behandlades förra veckan: ett helt uppslag med fakta i Proletären mot en märklig liten intervju med en obskyr forskare, som lika gärna kunde funnits i SVT eller Ekot, i Flamman.

Björn Nilsson sa...

Ett problem som pekas ut är att KP inte är så mycket mer än tidningen. Och fungerar den som 'kollektiv organisatör'?

Anonym sa...

Oktoberrörelsen har fått rätt i mycket. KP har blivit feministiskt, kronprinsen som blev kung. Ja nu håller tom grundaren med om att partiet är småborgerligt. Tycker lite synd om KP-gubbarna som nu måste bortförklara detta, kan inte vara lätt för dem.

Anonym sa...

Nog hade oktobrarna rätt i sin kritik av kp, som tydligen delas av "grundaren". Trist att de inte lyckades med att skapa ett alternativ, trist att de motarbetades så av alla inom borgarvänstern (suffare o.dyl.).

Björn Nilsson sa...

Nu står nyheten till och med i 'Proletären', och står det i tidningen måste det ju vara sant!

Anonym sa...

Tycker att Baudes kritik verkar vara precis tvärt om mot jämfört med maoisternas kritik. Baude är extremt göteborgsfixerad i sin argumentation och verkar ha velat ha en mer populistisk praktik i förhållande till ungdomsgäng, romska tiggare och trängselskatt. Sen att varken maoisterna eller Baude kallar sig feminister (vilket faktiskt inte KP heller gör) handlar väl snarare om att de i någon mån är barn av samma tid idémässigt, även om deras kritik i övrigt är olikartad.

Björn Nilsson sa...

Även om Baude tillhörde det kinainspirerade KFML hör han väl egentligen till en lite äldre tradition vilket bör ha underlättat när r-arna skulle bygga en egen politisk bas utan kinesisk hjälp. När det begav sig i början av 1970-talet minns jag att somliga ansåg att r-arna tillhörde Kominterns 'klass-mot-klass' epok från tiden 1929-1936, medan KFML/SKP anknöt till folkfrontsmodellen från 1936 och framöver.