fredag 11 april 2014

Festligt? Tragiskt?

Sammandrag av en opinionsundersökning i USA om Ukraina:

  • 13% of us in the United States want our government to use force in Ukraine;
  • 16% of us can accurately identify Ukraine’s location on a map;
  • the median error by Americans placing Ukraine on a map is 1,800 miles;
  • some Americans, based on where they identified Ukraine on a map, believe that Ukraine is in the United States, some say it’s in Canada, some Africa, some Australia, some Greenland, some Argentina, Brazil, China, or India;
  • only a small number believe Ukraine is in an ocean.

Hela artikeln finner man här. Man kan ta resultatet som bevis på vilka knäppskallar USAmerikaner är. Men det finns en annan sida. Det intressanta är att ju mer informerade folk är desto mindre benägna är de att önska krig.

6 kommentarer:

martin sa...

Den proaktiva och aggressiva anitintellektualismen i USA har folk som saluför den, det är inte en spontanrörelse.

martin sa...

Kriget blir dock aldrig riktigt vad den antiintellektuelle föreställer sig. Är man obildad och lite korkad, kan man kanske misstänka att föreställningarna man har om hur något är är tämligen bristfälliga.

Såg följande inslag om självmorden i den amerikanska armén och problemen med drönaroperatörer.
https://www.youtube.com/watch?v=m3gK_pUmp_I#t=494

Det är intressant att hur mycket du intellektualiserar och abstraherar dödande, så är vetskapen om att det är riktiga människor med riktiga liv som är avgörande. Problemet är kanske inte intellektuell nivå på krigshetsarna, problemet är förmågan att förstå att även folk i Ukraina är människor av kött och blod precis som oss. Det finns ingen tydlig koppling mellan att vara en del i en nation och att vara delaktig i nationens dödande, om man kan skapa den kopplingen i människors medvetande så skapas en kognitiv dissonans som tvingar människan att agera.

Björn Nilsson sa...

Om man stoppar in några mellanled mellan 'dem' och 'oss' kan lidandet göras osynligt. Yrkesarmén, och kanske ännu mer anonyma operatörer, är en del av det.

Anonym sa...

Det är inte antintellektuellt att vara kommunist och stödja imperialism och kapitalism om landet som utövar det varit en kommunistisk slaktardikatur i ett tidigare skede. Det är ren enfald.

martin sa...

Märks att ryssland fått överta hatet emot sovjet. Det är ryssarna dessutom medvetna om.

Jan Wiklund sa...

Martin: När man läser vad George Orwell skrev om den antiintellektualism som härjade i den engelska överklassen före andra världskriget måste man dra slutsatsen att det finns en systemskapad självfördumning i varje makt på nedgång. Verkligheten är för smärtsam.