onsdag 28 maj 2014

Mångsidigt

Att AFA gärna slår fascister på käften vet vi redan, men att de också är inblandade i försäkrings- och fastighetsbranschen var en nyhet för mig. Men det är bra att diversifiera sig och inte lägga alla ägg i en korg. En grafiskt enkel och snygg skylt på Sveavägen i Stockholm såg jag idag:


6 kommentarer:

martin sa...

AFA skulle nog inte kannibalisera sig själva, sin rörelse och de sina på det viset.

Jan Hagberg sa...

AFA har varit i försäkringsbranschen långt innan huliganerna i Antifascistisk Aktion var födda.

AFA Fastigheter ingår i AFA Försäkring, ett samlingsnamn för tre försäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, hälften av Svenskt Näringsliv och hälften av facken tillsammans. Uppdraget är att förvalta de kompletterande försäkringsförmåner som regleras i kollektivavtal mellan parterna. Bolagen är ömsesidigt verkande, dvs. ingen utdelning till ägarna.

Det äldsta bolaget, Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag Afa, idag AFA Livförsäkringsaktiebolag, startade 1963 efter att LO med dåvarande motparten SAF lyckats teckna sitt första försäkringsavtal för privatanställda arbetare, nämligen avtalet om en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Ett oerhört viktigt första steg som gjorde att LO:s privatanställda arbetare i det avseendet uppnådde jämlikhet med privattjänstemännen!

Sedan dess har verksamheten vuxit. AFA Försäkring förvaltar idag parternas riskförsäkringar, som täcker ersättning vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall mm. Motsvarande pensionsbolag är AMF Pension för arbetare, och Alecta för privatanställda tjänstemän inom industri och handel.

AFA Försäkrings förvaltade kapital var vid senaste årsskiftet 192 miljarder kronor, se här i årsredovisningen 2013 som också berättar en del om verksamheten
http://www.afaforsakring.se/Global/Om%20AFA%20F%c3%b6rs%c3%a4kring/Finansiella%20rapporter/%c3%85rsredovisning/%c3%85rsredovisning%202013/AFA%20%c3%85rsredovisning%202013.pdf

AFA:s trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), en genial uppfinning för ersättning vid arbetsskada jämfört med hur det ser ut utanför Sverige, omfattar i praktiken hela arbetsmarknaden – alltså där det finns kollektivavtal eller hängavtal, eller för den delen frivilligt tecknade försäkringsavtal – såväl arbetare som tjänstemän, privatanställda och offentligt anställda! Närmare bestämt är fyra miljoner människor täckta av den försäkringen, eller statens personskadeavtal (PSA) som administreras av AFA Försäkring.

Medge att det säger något om mediesituationen i landet att trygghetsorganisationen AFA Försäkring, av vilket AFA Fastigheter är en del, får mindre medialt utrymme än Antifascistisk Aktion, som snyltar på bolagsnamnet AFA.

Björn Nilsson sa...

Tack för synpunkterna, JH. En av de där bolagen skall jag ha pengar av så småningom!

AFA (de med käftsmällarna) kan ju till sitt försvar hävda att deras förkortning är ett historiskt arv från 1930-talet. Tyska Anti-faschistisches Aktion. Fast då kan man ju genmäla att redan då misslyckades antifascisterna med 'slå dom på käften'-taktiken ... .

En del tycker att AFA (käftsmäll) består av borgarungar. När de växer till sig kanske de kan hitta jobb hos AFA (försäkring) i stället och se till att min pension utbetalas ordentligt? Eftersom nyheter har en tendens att vara negativa så föredrar jag att inte höra så mycket om AFA (försäkring & pension) ... .

martin sa...

Tja, skall man komma med den typen av historiska paralleller så misslyckades socialismen och då kan man ge fan i det.

De som dillar pacifism jämntemot nazister är sällan några pacifister, de argumenterar för passivitet, för deras pacifism är snarare ett privilegium. De sätter aldrig sin pacifism på prov, de visar aldrig sin pacifism.

Att nazister inte hotar gubbar till livet i gubbhak, att fascister inte överfaller och misshandlar folk ur en generation som aldrig upplevt nazistisk terror, innebär inte att de inte finns, att de inte utgör ett dödligt hot för mängder med människor i Sverige.

De militanta i AFA och RF är sannolikt alla människor som satte sin pacifism på prov, men övergav den när de inte höll prövningen i självutplåning. De som snackar pacifism, de är posörer.

Efter Ukraina borde nog alla passivitetsargumenterare hålla käften. Det krävs en militant antifascism, om inte annat är det det enda som kan värna Sverige från fascister som köps av utlandet. När ni ser er omkring i europa, så är tanken på en sponsrad nazistisk statskupp i Sverige inte långt borta. Skulle gärna se gubbmaffian i FiB, skriva en artikel som får fascisterna att gå hem och lägga av. Undrar varför de inte redan skrivit den, så trygga i att de kan övervinna nazismen genom att sitta och bryta folkfronten.

martin sa...

Själv är jag pacifist, jag har aldrig slagit en polis, trots att de slagit mig. Jag har aldrig slagit en nazist trots att slagit mig, hotat mig. Aldrig kastat en sten på nazister trots att de kastat sten på mig när jag gått med Syndikalisternas tåg på första Maj(*).


(*) De var ett gäng om 5 som kom fram ur en gränd, skrek glåpord och kastade stenar och flaskor. För att genast springa iväg. För att dyka upp nån annanstans. Men polisen gjorde inte ett skit åt det, deras uppgift var att hålla vänsterslödderet i schack så att de inte skulle ge nazistprovokatörerna stryk.

Jan Wiklund sa...

Själv är jag inte pacifist, men tycker att man ska föredra strategier som har visat sig framgångsrika och vara misstänksamma mot dom som inte har varit det.

Hederlig empiri, alltså.