tisdag 6 maj 2014

Bristande incitament

Ett inlägg på RWER-bloggen påminner om att det är drygt ett år sedan ett av de större svindlerierna inom nationalekonomin avslöjades. Jag skrev i april förra året om den historien: hur ett slafsigt hopkommet arbetsdokument av ett par kända nationalekonomer fick folk att tro att om statsskulden växer över 90 procent av BNP kommer tillväxten att avstanna. Dit kom de genom att använda sifferunderlag på ett konstigt sätt. Det kan snarare vara tvärtom, nämligen att avtagande tillväxt leder till ökad statsskuld. Deras påstående om sambandet kom dock under åratal att användas som argument åt politiker för dessa ödeläggande 'besparingar' som drabbat folk i många länder.

Men vad fick detta för resultat? Borde inte slarvig forskning leda till någon form av sanktioner mot de ansvariga? Vi kan ju ta ett annat exempel: en kassörska som 'lånar' några hundringar ur kassan kommer förmodligen att få sparken och dömas i vanlig domstol och få sitt liv förstört. De här två figurerna Reinhard och Rogoff har inte snattat lite ur kassan, de har förstört för många miljoner människor! Där borde väl inlåsning å sluten anstalt under lång tid vara lämplig åtgärd!

Så här avslutas RWER-inlägget:

Economics is a profession that fixates on the idea of getting incentives right. When two prominent economists can make a major error on work that had a huge impact on economic policy across the world, and face no real consequences, it says a great deal about the incentives in the economic profession. 

Just det, nationalekonomer kan larma om incitament ('incentives') när det gäller andra människor. Och då naturligtvis särskilt fattiga och lågavlönade personer som måste klämmas åt extra för att jobba mer och komma ur sin naturliga lättja. Men högavlönade och nationalekonomer som klantar till det ... där gäller tydligen andra regler. Kom ihåg att när den senaste stora krisen startade 2007/2008 var det inte från huvudströmningen av nationalekonomer som varningarna kom. Dessa människor är inte särskilt kompetenta på sitt jobb, men de har beskydd någonstans ifrån. Och därför kan de fortsätta.

Bara åsynen av en neoklassisk nationalekonom kan ju få en att spärra upp ögonen av fasa!
För övrigt har det kommit ett upprop undertecknat av 42 nationalekonomiska studentföreningar i 19 länder om att få in mer pluralism i undervisningen i nationalekonomi. De vill ha in mer än den neoklassiska soppan i det som lärs ut.

An inclusive and comprehensive economics education should promote balanced exposure to a variety of theoretical perspectives, from the commonly taught neoclassically-based approaches to the largely excluded classical, post-Keynesian, institutional, ecological, feminist, Marxist and Austrian traditions – among others. Most economics students graduate without ever encountering such diverse perspectives in the classroom. 

Har en känsla av att de kämpar i motvind. Även om neoklassikerna i princip hyllar konkurrens lär de inte vilja få in konkurrerande uppfattningar i föreläsningssalar och seminarierum. De riskerar ju att bli utkonkurrerade!

Det finns ett par svenska undertecknare, dels i Lund, dels på Handelshögskolan i Göteborg.

1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Som Göran Therborn säger i sin bok The killing fields of inequality:

"Några hundra hänsynslöst spelande
bankdirektörers storhetsvansinne har kastat miljoner arbetare ut i arbetslöshet. Från början av 2008 till januari 2013 ökade antalet arbetslösa i EU med 8 miljoner till 26 miljoner, och i USA med 4,6 miljoner till 13 miljoner. Hur många av dessa arbetslösa kommer att dö i förtid? Vi vet inte än, men de kommer antagligen att räknas i tiotusental. Folk har dömts för ”brott mot mänskligheten” vid Internationella Domstolen i Haag för mindre än så."