torsdag 1 maj 2014

Där kan de ena sig i alla fall!

I förrförra inlägget gjorde jag ett surt inkast om att det lilla KP och det väldigt lilla SKP ju kunde gå ihop, eftersom de är väldigt lika. De skulle ju kunna ta ett färskt exempel från Indien ... :... vilket består i att det stora riksomfattande revolutionära partiet CPI(maoist) har gått samman med det lokalt starka CPI(ML) Naxalbari. Sedan finns det ju en massa andra partier som kallar sig revolutionärer och marxist-leninister, varav en del agerar parlamentariskt. (Det där 'Naxalbari' är ett tillägg för att särskilja just det partiet från diverse andra som kallar sig CPI(ML).) Om de kan bli aktuella i framtida samgåenden - ja, det får framtiden utvisa.

CPI(maoist) själv består av flera äldre sammanslagna partier och leder sedan många år väpnad kamp och politisk mobilisering på olika håll i Indien. Med den här nya sammanslagningen förväntar man sig tydligen att kampen skall kunna skärpas i delstaten Kerala i sydväst. Kerala är intressant bland annat för att staten anses högt utvecklad och ofta har styrts av ett kommunistparti som får anses som helt borgerligt. Man behöver ju inte vara tvättäkta kommunist för att man viftar med röda fanor, hammare och skäror!

CPI(maoist)s basområden i centrala och östra Indien är för närvarande under hårt tryck av stora offensiver av central- och delstatsregeringarnas halvmilitära styrkor. Därför är det förmodligen värdefullt om det är möjligt att snabbt upprätta nya baser i södra Indien. Kanske maoisterna militära ledning ännu hoppas på att kunna upprätta en 'röd korridor' genom centrala Indien, från gränsen till Nepal och ner till landets sydspets. Allt hänger på om man kan få lokalbefolkningarnas stöd och medverkan.

Inga kommentarer: