fredag 2 maj 2014

På vadå?


Jaha, att lymmeln Bodström snattade och fuskade förstår vi, det är sånt man kan vänta av överklassens slynglar (jag har dock som hypotes att hans fader var en hederlig ämbetsman som till och med vågade utmana de rättroende genom att ha tvivel om ubåtsinvasionen på sin tid). Men "rökte på", vad är det? Rökte han på toaletten, vilket ju är ett jäkla tilltag?

1 kommentar:

Daniel Cederqvist sa...

Min gissning är att han konsumerade det farliga och förbjudna berusningsmedlet marijuana. Varför det heter så vet jag inte. Det är inte en anglicism.