onsdag 14 maj 2014

Somliga kålsupare är sämre än andra

Under 1900-talet dödades en (1) person i Sverige av våld från vänster. Det var när strejkbrytarfartyget Amalthea sprängdes 1908. Sprängningen var egentligen avsedd som en varning, men det gick fel. En strejkbrytare dödades. Och det lär oss att man skall vara försiktig med skarpladdade varningsskott.

Men efter 1908 har det inte varit några dödsoffer orsakade av vänstervåld. När höger- och nazistvåld räknas brukar den statistiken börja på 1990-talet, och den är förskräckande. Mer än tjugo personer finns på listan över offer. När självgoda borgare kraxar fram sina 'kålsuparteorier' om att höger och vänster skulle vara lika dåliga så faller det på just statistiken.

Med anledning av att det nu är 14 maj kan det vara anledning att påminna om ett annat 14 maj, nämligen 1931. Då dödades fem människor av militär - alltså statligt anställda personer - i Ådalen. Bör inte dessa människor räknas in i den borgerliga syndalistan? Liksom de som dödades när Norrskensflamman sprängdes? - Under de hårda klasstriderna i Sverige 1917/1918 och omkring 1930 var det så vitt jag förstår inga dödsoffer under sammanstötningarna, men det var nog nära vid några tillfällen.

Vad det gäller politiskt våld kan vi säga att det inte handlar om 'lika goda kålsupare'. Somliga kålsupare är betydligt sämre än andra.

1 kommentar:

martin sa...

Den luxuösa pacifismen, pacifism-privilegiet i medelklassen är en rent metafysisk pacifism. En pacifism som går ut på att tala om för alla att våld är dåligt och att våld inte löser problem, som en slags uppfostran för barn, lite von oben. En pacifism utan konsekvens för pacifisten, för hen utsätts aldrig för att hens pacifism sätts på prov. Söker aldrig situationer att demonstrera sin pacifism.

Kålsupareteorierna fallerar på åtskilliga punkter. Den är värdenihilistisk i relation till motivet för våldet. Den är värdenihilistisk i förhållande till våldets egenskaper. Den är värdenihilistisk i förhållande till vad som är målet med våldet (Ja, detta skiljer sig från motiv.)
Det är en oerhört endimensionell och förenklad syn på verkligheten, att förenkla är bara ett annat sätt att ljuga (det vet alla som läst naturetenskap).

De enda pacifister som har rätt att uttala sig som pacifister, det är deltagare på ship to gaza, majoriteten på alla antifascistiska demonstrationer någonsin, folk som får sin pacifism prövad på mycket verkliga sätt.

Men vi lever i ett land där man fördriver romer med statligt polisvåld, där våra kommuner sponsrar tvångsförflyttningar och deportationer. Vi lever i en nazi-anstucken nation och då är det klart man vill förhärliga nazistvåld, tjänstemännen som sitter och jämför, de har närmat sig nazistvåldet i praktiskt handlande, detta påverkar givetvis deras perception av våldet.