torsdag 1 maj 2014

En blomma ...
... till mannen som gjorde den här sammanfattningen:


Under detta halva sekel har frågan om sänkt arbetstid utretts ett antal gånger. Skälet till att man inte ansett det rimligt att genomföra en sänkning har varit risken för att vi kommer att få arbetskraftbrist när alla 40-talister går i pension. Vilket nu i stort sett skett. Och arbetslösheten ligger på ungefär 8 procent.

Det kan vara värt att tänka på när det drar ihop sig till förstamajmöten och demonstrationer (som i år inte verkar bli soliga tillställningar, här i Stockholm kan en och annan snöflinga skönjas mellan regndropparna!) och arbetarrörelsen skall framföra sina krav. Om den nu har några krav längre.

För övrigt minns jag en förstamaj i Stockholm någon gång under tidigt sjuttiotal när marken var vit av snö. Men den töade snart bort. Det som kallas 'arbetarrörelsen' har i stor utsträckning också töat bort, eller om vi skall säga att den vissnat och nu mest är som torra löv. Kan man hoppas på att nya vackra blommor ändå skjuter upp bland de gamla växtresterna, till allas vår förnöjelse?

3 kommentarer:

Pierre Gilly sa...

De flesta jobb som försvinner bortrationaliseras när folk går i pension eller säger upp sig, kom en fransk forskare fram till. Det är bar en mindre del som försvinner genom nedläggning eller vanlig uppsägning. Så 40 talisternas pensionering kommer förmodligen till massiva rationaliseringar.

Björn Nilsson sa...

Jag skulle nog vilja hävda att den enorma vågen av rationaliseringar inom tillverkning och kontor slog till redan när "vi gamlingar" var mitt i arbetslivet. Alltså från mikro- och persondatorns genombrott mot slutet av åttiotalet. Där försvann stora grupper av sekreterare, skriv- och ekonomibiträden, tempoarbetare m.m. på kort tid. Och processen skärptes av finanskrisen i början av nittiotalet. Bristen på arbetskraft torde finnas i sektorer som är svåra att omvandla till data, som vård, skola, omsorg.

Jan Wiklund sa...

Ett annat perspektiv ges av Jonas Söderström, känd webbskapare och kritiker av dåliga datorprogram: vi skulle ha kunnat rationalisera bort hälften av arbetstiden utan problem om det inte vore för alla nya möjligheter till kontroll och byråkrati som skapas av alla nya datorsystem. Se http://javlaskitsystem.se/2012/12/framtidskronika/comment-page-1/