söndag 30 mars 2014

Transportalternativ

Det där stora fartyget, Östanvik av Slite, är på väg ut ur Liljeholmsviken och skall snart passera under Essingeleden. Om en stund blir det vänstersväng och leden ner mot Södertälje, ut på Östersjön och över till Gotland. Det är en av de två fartygen som tar råmaterial till Cementas fabrik i Liljeholmen. Uppe på Essingeleden ses flera stora lastbilar. Fartygen som går mellan Gotland och Stockholm ersätter många tusen lastbilslass. Värt att tänka på.

5 kommentarer:

Skvitt sa...

Miljötänk, allt mer angeläget.

/Skvitt

Björn Nilsson sa...

Ett problem i Stockholm är att det byggs bostäder "med sjönära läge" på ställen där det kanske i stället borde finnas hamnanläggningar för en ökande sjöfart.

martin sa...

Inget emot Sundsvall, som efter ett brobygge som ett monument över döda politikers storhetsvansinne på 80-talet nu inte längre har djuphamn. (Fast man har snart ingen industri kvar så det är kanske inte ett problem.)

Lasse Strömberg sa...

Cementas fabrik i Liljeholmen ska ju bort. Det har talats om att förlägga den till Nynäshamn och sedan transportera cementen med lastbil till Stockholm.
Fram för fler transporter med båt och tåg.

Jan Wiklund sa...

Stockholm har sà mycket strand att det borde fà plats bàde industri och bostäder. Tyvärr är det förbjudet att bygga nàgonting över huvud taget pga strandskyddslagen.