fredag 11 maj 2007

120 gram - 40 kilo

Den här bilden av Årstabäcken - det återskapade vattendraget vid "Årstafruns" gamla gård - tog jag idag.

Frånsett att det är trevligt att bäcken väckts till liv igen så är att notera att kameran bilden togs med inte väger mer än 120 gram. En liten bekväm gynnare att ha i fickan eller i ett band runt handleden. Och man kan ta filmer med ljud med den också.

120 gram kan jämföras med vad fotopionjärerna under 1800-talet släpade runt med under de krångligaste förhållanden. I Egyptens öknar, Mexicos djungler eller svenska fjällen - det var lass på åtminstone 40 kilo. Kamera, stativ, glas- eller metallplåtar, kemikalier, framkallningstält ... men så blev det bilder av oöverträffad kvalitet också! Man kan inte annat än känna sig rätt småttig jämfört med exempelvis Borg Mesh när han knegade fram i Kirunafjällen i början av 1900-talet med alla dessa kilo på ryggen!

Inga kommentarer: