lördag 26 maj 2007

Forum för levande historia

Det finns en märklig skapelse som heter "Forum för levande historia". Ett sorts statligt organ som skall upplysa folk om vilken uppfattning staten tycker de skall ha om vissa saker inom historien. Det är märkligt: vi har ju historieundervisning i skolan, och jag antar att historisk litteratur säljer rätt bra om den är intressant och välskriven. Behövs det dessutom ett statligt "historieverk" som styrs av de politiska konjunkturerna (och som därför inte verkar intressera sig för kolonialismens, kapitalismens etc. eventuella brott)?

Förra året gjorde Iran sig officiellt löjligt genom en "förintelsekonferens" med blandat deltagande - en del skumrask, men också några anti-zionistiska judar som inte omnämndes så mycket i den västliga rapporteringen vad jag vet. Det var också en svensk där, vilket utlöste en del upphetsning här hemma. Mannen var lärare, och nu skulle han sparkas från sitt jobb. Jag tyckte det kändes fel - här hade man ju en lysande chans att ta en offentlig debatt och smula sönder "historierevisionisternas" argument. Nu skapade man bara ännu en martyr.

Den 17/12 förra året skrev jag således det här ebrevet till Forum:

Hej,
finansieras inte er organisation med offentliga medel? Borde den i så fall inte göra skäl för pengarna genom att utmana den där Bernhoff (mannen från Teherankonferensen) på debatt? Tror han att 300.000 judar dödades så kunde han ju ombes förklara var resten tog vägen, exempelvis. Om ni har kunniga forskare med pedagogisk förmåga tillgängliga borde det inte vara alltför svårt att plocka sönder mannens argument, antar jag. Om ni inte klarar det, har jag svårt att förstå er existens.
Hälsningar
Björn Nilsson


Jag väntar fortfarande på svaret. I och för sig inte till mig, men att Forum går ut och utmanar förintelseförnekarna till debatt. Eller kan det vara så att man slår sig för bröstet och säger "vi har rätt, vi behöver inte bevisa någonting!".

Inga kommentarer: