söndag 6 maj 2007

"Att sätta blåslampan i häcken på ... "

"Att sätta blåslampan i häcken på ... " är ju ett bekant ofint sätt att säga att man vill sätta fart på någon. Men om man nu nödvändigtvis vill ta till sådana brutala metoder skall det naturligtvis vara en kvalitetsprodukt tillverkad av AB Max Sievert! Den här annonsen fanns i Tekniska Muséets årsbok av år 1933.

Jag begriper inte mycket av teknik, men det är ju roligt att titta på gamla bilder och se vad de hade för idéer om teknik och teknikreklam för över sjuttio år sedan. Men här kommer ytterligare en bild med ett budskap som förvånade mig: gengasmotorn fanns redan 1933. Jag trodde den kom först i samband med avspärrningarna under Andra världskriget. Hade man fortsatt att utveckla gengasen (bland annat genom att göra den mindre farlig - många chaufförer blev ju gengasförgiftade) kanske vi kunde ha haft en bra alternativ energiform för fordon för länge sedan. Men oljan var ju så billig att det inte var lönsamt, antar jag.


Inga kommentarer: