söndag 18 april 2010

Risk Management för koltåldern


På tal om risker och inställningen till risker i vårt samhälle (kolla också in den klargörande kommentaren av Jan Wiklund till den bloggposten) så tar jag tillfället i akt att publicera en bild som jag tog tidigare under årets vinter. Det är vid Skinnarbacken på Söder i Stockholm.

Ovanför backen ligger ett daghem, och många små barn plägar åka pulka/kälke nedför backen när underlaget så tillåter. För att undvika att någon slår sig vid eventuell närkontakt med ett träd har man satt upp någon sorts stoppkuddar.

Annat var det förr, då fick ungarna slå sig bäst de ville och så lärde de sig förhoppningsvis att inte åka in i träd och andra hårda saker nästa gång. Men nu är det som synes andra tider! Risk Management påbörjas redan i koltåldern!

Inga kommentarer: